Monthly Archives: Juny 2002

Fora la LSSI (Ley de Servicios de la Sociedad de la Información) ! 2002.

Fora la LSSI (Ley de Servicios de la Sociedad de la Información) !

La Ley de Servicios de la Sociedad de la Información, realment anomenada Ley de Servicios de la Sociedad de Información y Comercio Electrónico és encara un projecte de llei però la seva possible aprovació al parlament espanyol suposarà un fort cop a la llibertat de comunicació a Internet.

Oficialment diu defensar els drets dels consumidors a Internet però en realitat vol establir una censura sobre tot mitjà de comunicació que faci servir Internet com a mitjà de comunicació, inicialment regula el comerç electrònic però després amplia el concepte: “también se extiende el concepto a servicios no remunerados”, fet que inclou totes les webs, cercadors que recullen o guarden informació, i què és Internet sinó informació?.

Resumint són, segons l’avantprojecte de llei son “Servicios de Información” :
El subministrament d´informació
L’allotjament d’informació
L’oferiment d’instruments de recerca, accés i recopilació de dades Indubtablement tota web queda inclosa en alguna d’aquestes definicions i segons l’avantprojecte pel sol fet de penjar-la al cyberespai s’estableix un “contracte de servei” pel sol fer de que la web pot ser llegida… és un primer pas cap a l’aplicació de mesures restrictives i fins i tot penals pels responsables d’aquestes webs.

L’àmbit d’aplicació no es redueix a l’estat espanyol sinó, i en uns condicionants molt amplis, a tota la Unió Europea i fins i tot la resta del món.

També s’estableix: “Los prestadores de servicios de la sociedad de la información establecidos en España deberán comunicar al Registro Público en que deban inscribirse para la adquisición de personalidad jurídica o los solos efectos de publicidad, el nombre o nombres de dominio de Internet que utilicen para la realización de actividades económicas en la red, así como todo acto de cancelación del mismo y sus modificaciones.”, si abans ja hem denunciat que la divulgació d’informació encara que sigui d´ús gratuit ja configura que qualsevol comunicador pot ser considerat un “Servicio de Información”, vol dir que ha de tenir una personalitat jurídica i per tant s’ha de registrar, i qui no ho faci?: haurà de pagar una multa de 14.974.740 ptes.

No hi ha una definició prou clara si la llei s’aplicarà només als titualrs de dominis o també als titulars d’una URL sense domini propi, a més poden ser delictives les webs amb continguts que vulnerin o atemtin a:
“el orden público, en particular, la investigación penal, la seguridad pública la defensa nacional”
“el respeto a la dignidad humana y al principio de no discriminación por motivos de raza, sexo, religión, opinión, nacionalidad o cualquier otra circunstancia personal o social” (molt bé per un cantó però molt perillosa si vols criticar el feixisme i l’espanyolisme… Aquesta campanya ha estat iniciada per Kriptópolis . Si voleu podeu llegir el text complet de l’avantprojecte de llei.

Deixa un comentari

Filed under Comunicats