Category Archives: Documents històrics

La gran mentida del Mil·lenni : Cristòfor Colom , Cristobal Colon o Christopher Columbus ?

La gran mentida del Mil·lenni :
Cristòfor Colom , Cristobal Colon o Christopher Columbus ?  

“No hi ha terceres vies en la Història dels pobles, o els pobles són sobirans, o són dependents , i només els pobles sobirans poden assumir els reptes del futur “

PRÒLEG
Vull avisar-vos. La lectura d’aquest document, esborrona. Confesso que jo mateix vaig ser víctima del desconcert quan se’m va exposar el que jo ara us narraré. i es que costa de creure, us ho asseguro!. Això si, i ho vull deixar ben clar des de bon principi : totes i cadascuna de les proves, troballes i demostracions històriques que aquí exposo, són obra d’en Jordi Bilbeny. La meva única intenció amb aquest document és intentar difondre les seves idees arreu del planeta aprofitant la meva experiència en les noves tecnologies internàutiques de mega-difusió, com ara el World Wide Web, l’e-mail, etc.. . De fet, la feina que aquí plasmo, és la d’haver arreplegat i ordenat tot el seguit de proves històrico-científiques que en Bilbeny relata en els seus llibres referents a la falsificació de la descoberta d’Amèrica. Sempre m’ha agradat demostrar les coses ( sóc de ciències ) i no hi ha millor demostració que aquella que compleix una genuïna frase anglesa que diu : “A proof, should be as simple as possible, but no simpler”.

Vaig conèixer a en Bilbeny ara fa dos anys, a la Universitat Catalana d’Estiu, a Prada de Conflent, i he de reconèixer que les exposicions que em va fer sobre la seva tesis doctoral em van deixar atònit. Aquell mateix dia em vaig dir a mi mateix que l’ajudaria en aquesta tasca esgotadora de difondre la veritable veritat d’aquesta gran mentida que portem anys i panys creient-nos. El nou mil-lenni s’ha de començar amb la consciència neta i tranquil-la. De fet, la recerca de la veritat ha estat sempre un dels objectius de l’home, i tard o d’hora els enigmes i les mentides es van resolent i desenmascarant. El que ha descobert en Bilbeny és una bomba. Històricament parlant, no hi ha cap altra descoberta que desmunti tantes teories (falses) com ho fa la seva. I no solament això, el seu estudi té, a més a més, una segona lectura : la del dit acusador contra els qui escriuen la Història.Ja ho diu la dita : la Història la fan els vencedors. I els segles que van precedir la descoberta d’Amèrica van veure una Castella en auge vers una corona Catalano-Aragonesa en absoluta decadència. Per tant, és facilment deduïble que la Història la van fer els espanyols. Un pot pensar que el més senzill per rescriure la Història hauria sigut eliminant tota prova de la Descoberta. Ara bé, amb aquesta opció, Castella, s’hauria quedat sense Història.Segurament hi ha encara moltes mentides històriques per desenmarascar, però gràcies a en Bilbeny, ara n’hi ha una menys.

Jordi Puigneró i Ferrer
Sant Cugat del Vallès, Octubre de 1999

 EL FALS “BARTOLOMÉ DE LAS CASAS” i LA SEVA OBRA 
D’ençà de primeries del segle XVI, la història del llibre, la de la seva confecció, impressió i venda, és indestriable de la història de la censura. De fet, d’aquella època són conegudes les lleis censores, que obligaven a supervisar els llibres abans que s’imprimissin i que atorgaven facultat plena als censors perquè els arreglessin al seu antull i d’acord amb els interessos polítics i religiosos de la Corona Espanyola. Aquest va ser el cas de tots els llibres que tractaven el tema d’Amèrica :

• Reial Cèdula del 21 de Setembre de 1556 —> Se prohibe explícitamente la impresión de libros que traten de América sin licencia especial del Consejo del Reino; así mismo se ordena la recogida de los que ya circulen y se castiga duramente los libreros que los continuen vendiendo.
• Reial Cèdula del 9 d’Octubre de 1556 —> Se ordena a los oficiales reales de los puertos americanos que reconozcan e identifiquen los libros llegados en los barcos y que no dejen pasar ninguno, siempre y cuando se encuentren en los índices expurgatorios de la Santa Inquisición.

Si ens fixem detingudament en aquestes dates i les dates en que en Bartolomé de las Casas estableix les seves voluntats, observarem fàcilment una relació de casualitat entre les prohibicions censores i les precaucions preses pel cronista. És just després de cada una de les Reials Cèdules de 1556, 1558 i 1560 que en Bartolomé de las Casas estableix les primeres mesures per la salvaguarda de la seva obra. I és quatre anys després de la Reial Cèdula de 1560, que acaba postposant-ne indefinidament l’edició. Per ser més exactes, el Novembre de 1559, en Bartolomé de las Casas signava una mena de carta amb valor d’última voluntat, per la qual fixava el destí de la seva obra capital: la “Història General de les Índies”. Mitjançant aquell document llegava el manuscrit d’aquesta obra a un ordre religiós i expressava el seu voler inflexible que no es publiqués fins que no haguessin transcorregut almenys quaranta anys, a partir de la data de la seva mort : <<Passats aquests quaranta anys, si veiessin que convé pel bé dels Indis i d’Espanya, poden manar que s’imprimeixi per a glòria de Déu i manifestació de la veritat principalment>>. I al cap de cinc anys, al seu testament del 17 de Març de 1564, insistia encara : <<Així mateix vaig fer la donació al dit col-legi de Sant Gregori de totes les meves escriptures en llatí i en romanç que es trobessin escrites de la meva lletra, tocants a la matèria d’indis, i a la “Història General de les Índies”, que tinc també escrita en romanç, de la meva mà. I fou la meva intenció que de cap manera no sortís del col-legi, si no fos per imprimir-la quan Déu n’oferís el temps, sempre que quedin els originals al col-legi; la qual cosa demano i prego al molt reverend Rector i als pares conciliars que aleshores i hagi, que així ho facin a fi de bé; sobre la qual cosa, encara els encarrego la consciència, que en el col-legi es guardin i defensin>>.

Hi ha encara una altra raó que evidencia que en Bartolomé de las Casas decideix guardar la seva obra per temor a la censura: el fet que només fa guardar les seves escriptures tocants a la matèria d’indis i a la “Història General de les Índies”.
I, per acabar, potser la més rotunda de totes les evidències és que, talment com totes les altres cròniques censurades, la “Història General de les Índies” restà completament inèdita un bon grapat d’anys. I no pas al monestir on ell la féu tancar. Car sabem que per la Reial Ordre del 3 de novembre de 1571, al cap de cinc anys de la seva mort, el manuscrit original d’aquesta obra, a petició d’en Juan de Ovando, fou manllevat del monestir i dut a Madrid, i posada sota la custòdia del censor del Consell d’Índies, en Juan Lopez de Velasco, fins al 1597.

Per la correspondència que tenim d’en Lopez de Velasco referent a la seva activitat censora, sabem que era un home d’Estat, on l’interès del país primava sobre la conveniència de fer pública la veritat. I és així com l’obra d’en Bartolomé de las Casas, a mans dels censors reials s’ha conservat: servint l’interès de l’estat castellà, per sobre de la veritat històrica, i en contraposició oberta amb els interessos dels estats de la Corona d’Aragó.

La mostra més clara d’aquesta censura és la dilatadíssima quantitat de retocs, afegits i contradiccions que trobem a la “Història General de les Índies”, fet mencionat ja per molts altres historiadors de relleu internacional.

Un altre fet destacat és que el manuscrit original va romandre ocult durant tres segles, encara que, de tant en tant, algú en fes referència :

• L’historiador i bibliògraf Antonio de Leon Pinelo en el seu llibre “Epítome de la Biblioteca Oriental y Occidental” (editat a Madrid 1629), ens diu que veié el Manuscrit, format per dos volums, a l’arxiu de Simancas, on hi anà el 1626 per examinar la “Història General de les Índies” d’en Bartolomé de las Casas per manament del Consell d’Indies. També ens exposa que aquests volums comprenien els anys de 1492 a 1552. Així mateix, esmenta unes altres dues còpies existents, aquestes però en tres volums, una a la biblioteca del Comte de Villa-Umbrosa i l’altre a la d’en Jacob Krisius (a Amsterdam). Però, per tal que com la “Història General de les Índies” que ens ha pervingut s’acaba el 1520, és obvi que els censors feren desaparèixer els esdeveniments dels 32 anys finals, cosa que, conseqüentment, explicaria la reducció dels tres volums als dos que ell ja descriví a Simancas.

• D’idèntica manera, a la “Memoria de Antonio Herrera de los libros y papeles de Casas que se trajeron del Colegio de San Gregorio de Valladolid y están en poder de Juan Lopez de Velasco” , hom diu que l’obra es composava de tres volums units, i que el primer tenia 624 pàgines. Però, de fet, el primer volum del manuscrit auògraf que es conserva, segons en Lewis Hanke, només té 496 folis.

Un altre aspecte que evidencia novament la mà de la censura i la seva intencionalitat política, se’ns posa de manifest quan analitzem la pretesament autògrafa “Carta-pròleg” d’en Colom del “Diari de Bord”. D’aquesta carta en tenim un extracte que en Bartolomé de las Casas publica al seu volum I de la “Història General de les Índies” (pàgines 47 i 48), i un text íntegre incorporat, de forma extranya, al còdex del “LLibre de les Profecies”. Ara bé, al manuscrit original (retocat) d’en Bartolomé de las Casas de la “Història General de les Índies” que hom troba la Biblioteca Nacional de Madrid, en el passatge de la Carta-proleg, s’hi poden veure guixades, retocs i coses que denuncien que el que s’hi llegeix no és pas una transcripció.

El fet que estigui incorporat al còdex esmentat ens autoritza si més no a sospitar de frau. Així ho han advertit ja molts estudiosos, com per exemple en Gallardo en el seu “Ensayo de una biblioteca”, i de fet es pot comprovar, que no només es tracta d’una cosa afegida a posteriori al llibre sinó que, fins i tot, no hi té res a veure. Veiem els següents exemples :
• La carta que es desenganxa del conjunt del “Llibre”, comença en el foli 4 front i arriba al 6 front. D’aquests folis, els que porten el número 4 corresponen a un mateix plec, però no pas els del 5, que semblen adherits al conjunt amb aiguacuit. Els del número 6, finalment, són semblants en tot als del 4.

• La lletra del manuscrit és la mateixa des del foli 4 al 5v, però diferent a partir del 6.
• El paper del full afegit, difereix del tot del que té el plec dins del qual se l’ha inserit. Observant meticulosament les línies del reticulat, veurem que no tenen res d’igual entre un i l’altre.

• La lletra que correspon al full afegit, no torna a sortir a la resta del còdex.
• La carta presenta blancs, afegits i senyals d’un poliment, realitzat a posteriori, que és francament sospitós.
Conclusió: el “Llibre de les profecies” fou retocat perquè concordés amb la “Carta-Pròleg” de la “Història General de les Índies”. Per no dir que a la mateixa “Història General de les Índies” ja no hi quedava un pam de net quan es dugué a terme la superxeria del “Llibre de les profecies”.

Si en Colom és la figura més important en el tema del descobriment d’Amèrica, n’hi ha un altre que ho és tant, o més, ja que el seu valuosíssim llegat literari ha sigut capdal alhora d’entendre molts dels fets de la Descoberta. Aquest personatge no és cap altre que en Bartolomé de las Casas, frare missioner, natural d’Andalusia segons la historiografia colombina espanyola tot i que no hi hagi ni un sol document que acrediti la seva naturalesa andalusa.

Doncs bé, ara dic i a continuació demostraré, que aquest frare era català i es deia Bartomeu Casaus.

Si analitzem les còpies dels textos originals perduts d’aquella època que parlen del Descobriment d’Amèrica , veurem que el nostre personatge és anomenat <<Bartolomé de las Casas>>, però també veurem, que la pràctica totalitat de les còpies van ser editades a Castella. Sabent tot això de la manipulació, qualsevol se’n fia doncs. De fet, s’ha trobat una traducció llatina de la “Brevíssima Relació de la Destrucció de les Índies” editada a Frankfurt el 1598, on l’autor és anomenat <<Bartolamaeum Casaum>>. També sabem, gràcies a en Girolami Benzoni a la “Història del Nou Món”, que el pare del sobredit religiós es deia de cognom <<Casaos>>. I si algú encara falta per convèncer, la prova definitiva, la signatura de dit personatge quan entre 1543 i 1550 exercí el càrrec de Bisbe de Chiapa :

dibuix1

Després d’això, no fa mal de concloure que el bisbe va ser, també, un altre dels molts personatges catalans desnacionalitzats en profit de Castella, com més endavant veurem.

Nota : Informar als lectors que, amb coherència amb lo demostrat, em referiré, a partir d’ara, al mal anomenat Bartolomé de las Casas, pel seu veritable nom : Bartomeu Casaus.

 QUO VADIS COLOM ?
Les sobredites contradiccions de la “Carta-pròleg”, ¿ són una mera troballa accidental que afecten tan sols i únicament aquesta part del text, o s’escampen arreu del llibre com un fet palpable, indefugible, i inesborrable del que ha estat l’actuació dels censors per tragiversar els fets i capgirar el sentit de la història ? En els següents exemples ho evidenciarem un xic més.
Dins la mateixa “Història General de les Índies” tant es parla de <<descoberta>> de noves terres, com d’anar a l’Índia asiàtica, contrasentit que palesa que el llibre ha estat obertament retocat.

També es troben contradiccions en el fet que Cuba sigui illa o terra ferma. La visió que dóna en Casaus sobre el que en Colom cregué de Cuba es contradiu completament, no només al llarg de la “Història General de les Índies” sinó amb el que l’Almirall ens diu a la “Lletra” amb la qual anuncià la Descoberta, on queda palès que Cuba és certament una illa. Tots els muntatges posteriors que els censors han fet servir per evidenciar que Cuba era terra ferma, o el Japó, i que la terra ferma era l’Àsia, no s’han de comprendre pas com una argúcia literària o un travament mental d’en Casaus, sinó com una jugada política de molt alta trascendència. I per què ? – Perquè si en Colom no va descobrir ni terres ni illes per voluntat i treball propis, tal i com així plasmaren més tard les “Capitulacions”, sinó que s’ho va trobar per pur atzar, sense saber ben bé on anava i confonent tot el que veia amb altres llocs geogràfics, la Corona anul-lava el contracte i li expropiava les terres, els guanys que n’extreia i els títols concedits. Com és sabut, finalment els Colom foren expropiats. Amb la qual cosa es fa encara més clara la importància extrema de la incorporació d’aquest passatge a l’obra d’en Casaus.

 EN JAUME FERRER DE BLANES, DESAPERAGUT EN COMBAT
Un tema molt relacionat amb la Descoberta és el de la correspondència que en Colom va tenir amb un cosmògraf rellevant de l’època, el qual, segons certes fonts, seria una de les causes principals que mourien el Descobridor a llançar-se a la conquesta del Nou Món. Doncs bé, en Casaus ens diu en els seus llibres que aquest cosmògraf fou un tal Paulo, físic florentí, identificat posteriorment per la crítica colombina com en Paolo dal Pozzo Toscanelli.

Per altra banda, en Altolaguirre al seu llibre “Cristobal Colon y Pablo del Pozzo Toscanelli”, va demostrar que la correspondència que inclou en Ferran Colom, fill del Descobridor, a la “Història de l’Almirall” era una invenció, atès que hi havia un munt d’incongruències (repeticions i llocs comuns) i dades inexactes que no concorden amb els fets que s’esmenten. Per exemple, en una d’aquestes cartes datada del 1474, en Toscanelli, entre d’altres coses, ens diu, que << …al final de la ruta s’hi ha de trobar la gran província del Catai, residència ordinària del Gran Khan; la de Mangi i la bella ciutat del Quinsai>>. Aquest fet no tindria cap importància, si no fos perquè totes aquestes denominacions pertanyen al domini mongol de la Xina, fundat per Genguis Khan el 1206 i acabat el 1369. Per tant, o una de dues, o hi ha hagut manipulació o en Toscanelli era un geògraf de ‘pacotilla’, ja que en el 1474, data d’aquesta carta, la Xina no era ja governada pel Gran Khan, el país no es deia Catai, la província de Mangi ja no existia, i les ciutats de Cambelec, Zaiton i Quinsai tenien uns altres noms.

Un altre fet que ens fa dubtar de l’existència d’aquest tal Toscanelli, és el fet que un historiador del segle XV, anomenat Herrera, en un dels seus estudis sobre l’obra d’en Casaus, i més concretament en l’apartat en el que fa referència l’home que va induir a en Colom a anar a buscar el Nou Món, no hi ha ni una sola referència a aquest tal Toscanelli; segons l’Herrera, l’home que va ser l’inductor d’en Colom de la Descoberta, no era cap altre que en Martí de Bohèmia.

Com que ara ja sabem com actuaven els censors, vistes les coses sota aquesta òptica de la retallada seca i l’afegit gratuït, és molt més versemblant opinar que els qui retocaren els llibres de l’Herrera i d’en Ferran Colom, ho fessin sobre un original, avui desaperagut, i que contenia un nom diferent del que ens han llegat tan manipulats cronicons. Però quin ?

Les úniques coses que sabem del cert és que era amic d’en Colom i que de cosmografia n’havia de saber un munt. Dóna la casualitat que l’única carta adreçada a en Colom per un cosmògraf, i que els crítics encara no han desestimat per apòcrifa ( o sigui no autèntica, no original ) és la d’en Jaume Ferrer de Blanes. Aquesta carta, un cop més, és una traducció apanyada d’un original català perdut. Tot i així no hi manquen indicis que ens mostren una pertinença geogràfica comuna (amb frases com <<…d’aquesta nostra Espanya…>>) i la compartició d’uns mateixos monarques (<<…els nostres senyors…>>).

A més a més, tenim present que en Ferrer, en una carta als reis, datada el 27 de gener de 1494, deia que << …sempre em referiré a la correcció dels que saben i entenen més que jo, especialment de l’Almirall de les Índies, el qual, tempore existente, en sap més que ningú en aquesta matèria>>, lo qual ens evidencia que ambós personatges es coneixien i a més a més tenien una bona relació.

Que en Ferrer era un cosmògraf d’èlit mundial ho testifiquen molts historiadors, entre ells en Roselly de Lorgues, i així s’explica la seva participació en la comissió que fixarà la divisió de l’oceà Atlàntic entre els reis d’Espanya i Portugal, un cop legalitzat el descobriment de les noves terres. De fet, d’en Ferrer és el primer mapamundi (amb Amèrica inclosa) que serà retramés als reis el 1495.

Dit tot això no és dificil d’imaginar que fou en Ferrer de Blanes (un català) qui orienta, aconsella i indueix a en Colom a la Descoberta del Nou Món. En Colom (un altre català) organitza l’expedició i la duu a terme victoriosament. Després en Ferrer supervisa els detalls i fixa els límits de les Espanyes i Portugal a l’Atlàntic. O sigui, que “…por Castilla y León descubrió América Colon” , oi ? I un bè negre amb potes rosses !!

Tot això desmonta novament el prejudici que la descoberta d’Amèrica fou un fet reservat només als castellans. I es que si els catalans haguessin estat exclosos de les Índies, tampoc no tindria cap sentit que el rei Ferran, el 15 d’Agost de 1494, escrivís als lloctinents de Catalunya i Mallorca, i al Virrei de Sicília, per notificar-los l’acord amb Portugal i encarregar-los de cercar mariners, cosmògrafs i astròlegs experts, perquè donessin llur parer per escrit sobre la dita divisió atlàntica.

Per tancar aquest tema dir doncs que el cosmògraf que els censors fan desaparèixer dels llibres d’en Casaus, d’en Ferran Colom i de l’Herrera, no podia ser cap més altre que en Jaume Ferrer de Blanes. I que, si justament l’obliteren, és per la seva compromesa i inevitable condició de català, per la seva antiquíssima relació amb els reis dels diferents Estats de la Corona d’Aragó i per la seva provada i vella amistat amb l’Almirall.

 PALOS DE MOGUER, EL GRAN PORT DEL MEDITERRAN
I
Per una banda, en Casaus recull les paraules d’en Colom <<…vaig venir a la vila de Palos, que és port de mar, on jo vaig armar tres naus molt aptes per a un fet semblant, i vaig sortir del dit port molt proveït de moltíssims manteniments i de molta gent de mar…>>, d’una altra, comenta que <<…va sortir del riu i barra que s’anomena Saltes, perquè es diu així aquell riu de Palos…>>. Doncs bé , Saltes era ja aleshores, i des de feia dos segles, una illa desahabitada. A més a més, <<aquell riu de Palos>> de que parla en Casaus no ha estat mai esmentat amb anterioritat.

Altrament, hi ha un gran nombre de cronistes de l’època que no el fan salpar ni de Palos ni de Saltes, sinó de Cadis. Vegeu text anex.

dibuix2

Aquesta gran quantitat de possibilitats torna a mostrar que els censors, han tapat el nom del port originari, i que estaven més preocupats per fer-lo desaparèixer que no pas perquè concordessin els noms improvisats de la substitució.
Doncs bé, en Bilbeny ha demostrat que en Colom no va salpar de Palos, sinó del port de Pals a l’Empordà. Per més que els documents ens parlin de Palos com d’una fortalesa militar, la veritat és que mai no ho fou. Ni avui dia s’hi conserva cap rastre arqueològic que ho pugui certificar. Cosa que no passa amb Pals, que encara manté totes les traces de la vila fortificada medieval. Una imatge val més que mil paraules :

dibuix3

Una altre evidència rau en el fet que certs cronistes, com per exemple en Piri Reis (1513) i en Alfonso Garcia de Matamoros (“De Academia et Doctis Viris Hispaniae”, 1553), ens exposen que la primera expedició de la Descoberta <<…en arribar a l’estret de Ceuta, havent recollit quatre mil milles …>>. Segurament a la Santa Maria se li deuria espatllar el compte-kilometres, ja que ni de bon tros hi ha 4000 milles desde Palos de Moguer a l’estret de Gibraltar. En canvi, sí que hi ha unes 4000 milles desde Pals fins a dit estret.

I ja per rematar-la, si aneu algun dia a Palos de Moguer, veureu que el riu des d’on suposadament van salpar les tres caravel-les no arriba ni a l’estatus de rierol, i això si hi baixa aigua !

Bé, i per si no fos prou, la tornada també es diu que va ser a Palos de Moguer, des d’on després en Colom aniria a Barcelona per ser rebut pels Reis. Doncs bé, molts cronistes recullen el fet que en Colom va anar des del lloc on va desembarcar fins a Barcelona, a peu, en tornant de descobrir el Nou Món. Cosa que féu en 3 dies, donat que els reis, per carta datada el 30 de Març, li ordenaren d’anar a Barcelona, on arribà el dia 3 d’Abril. La qual cosa donaria sentit a la rebuda que els Reis Catòlics feren a en Colom al monestir de Sant Jeroni de la Mutra, a Badalona, si es que verament provenia de Pals i no de Palos. A més a més, si hagués sortit caminant de Palos a peu per arribar a Barcelona al cap de tres dies (el que vol dir una mitjana de 14Km/h ) o bé era superman o bé és que veritablement va sortir de Pals.

Fou també al Mas Sunyol, una casa pròxima al monestir, on, segons els cronistes, s’estatjà i dormí en Colom. L’any 1990, l’historiador colombista Francesc Albardané, furgant a l’Arxiu Notarial de la ciutat comtal, trobà un document en que constava que aquesta casa pertanyia a la familia dels Colom barcelonins. S’entén doncs que el Descobridor no va fer res més que no fos dormir a casa seva.

MARINERS INVENTATS AL SERVEI DE LA MENTIDA
Amb els mariners s’esdevé conformement : desapareixen els seus noms, i són substituïts, amb posterioritat, per noms de mariners espanyols que, o bé anaren a Amèrica molt més tard, o no hi anaren mai, perquè foren fruit de la més fantàstica imaginació dels censors. Malgrat que en Casaus ens diu que eren tots de Palos, en Roselly de Lorgues ha demostrat que cap dels tripulants de la Santa Maria era de Palos.

Hi ha una cosa clara: el fet que el Rol ( “Relación de la gente que fué con Cristobal Colon en el primer viaje”) sigui una còpia de 1498, que no sigui autògrafa de l’Almirall, que hi falti un full, que només hi constin 40 noms dels cent vint mariners que anaren en el viatge de la Descoberta, i que només n’hi hagi deu de coneguts amb anterioritat mercès a altres fonts, dóna, si més no, motius de sospita.

LOS HERMANOS PINZON
Segons el llibre d’en Casaus, els germans Pinzón (Alfonso, Fernando i Vicente Yañez Pinzón) viuen a Palos.
Per en Casaus també sabem que en Alfonso Pinzón havia estat a Roma a la llibreria del Papa Inocenci VIII. Que havia estat a Roma ho corroboren, a més a més, diversos testimonis dels plets.

És curiós, però, el Procurador Reial i Ambaixador fidel de la Generalitat a la Cort de Roma d’aquella època era un tal Alfons Anes Pinçon.

També és conegut que en Colom va organitzar el primer viatge amb un tal Fernando Yañez Pinzón.

Dóna la casualitat que el Lloctinent de la Tresoreria Reial de la Generalitat d’aquella época era un tal Ferran Anes Pinçon.
I ja per acabar aquest cúmul de casualitats, en l’alçament de la Generalitat contra Joan II hom hi pot trobar documentat el nom d’un tal cavaller Vicens Anes Pinçon de la vila de Pals de l’Empordà.

dibuix4

Realment és una casualitat que també a Palos de Moguer hi hagués tres germans amb semblants noms i cognoms, dels quals, per cert, no hi ha cap prova registral. O potser, és que realment els noms de dits germans van ser traduïts indiscriminadament, inclòs el seu lloc de naixement, Pals per Palos.

On podia haver conegut Colom a dits germans si no fos a la guerra civil contra Joan II ?

La fal-làcia d’un Colom que, provinent de Portugal, toparia per casualitat a la Ràbida i , per predestinació, amb els Pinçon a Palos de Moguer queda capolada en sec per en Juan de Castilla en les “Elegías de Varones ilustres de Indias” on constata que en Colom escriví als Pinçon explicant-los el seu projecte, abans d’anar-los a trobar, tot detallant-los que << …por ser cursados navegantes/Él envió sus cartas mucho antes>> cosa que explicita un coneixement i una amistat previs que tan sols pot provenir de l’època de quan guerrejaven junts contra Joan II.

SÓC ANDALÚS i PORTO BARRETINA
Una nova via que permet demostrar un cop més que els mariners del primer viatge eren catalans i no andalusos, ni extremenys ni castellans, és el de la indumentària, que era inequívocament catalana.

Per començar, tenim que el cosmògraf, mestre i amo de la nau Santa Maria , en Juan de la Cosa, natural de Santander segons la historiografia tradicional (encara que no hi hagi cap document original que ho asseveri) curiosament és pintat amb barretina al retrat que es conserva al Museu Naval de Madrid.

dibuix5

Òbviament, l’hàbit de cofar-se amb barretina no el va poder agafar a Santander, i molt menys el pogué agafar a Andalusia, si es que s’hi haguessin dut a terme els preparatius de l’armada.

Com mostra el mapa que ve a continuació, l’àrea geogràfica de la barretina dels pobles romànics no inclou ni Andalusia, ni Extremadura, ni Castella, ni cap d’indret del Mar Cantàbric. La barretina havia estat un cofat característic sobretot de la gent de mar i amb menys extensió de la soldadesca.

dibuix6

Dóna la casualitat que aquí a Catalunya hi ha documentat un mariner anomenat Joan de la Cossa i que fou una de les figures militars principals de la Generalitat durant la revolta que aquesta mantingué contra Joan II. Fou governador de Provença i s’estava a l’Empordà amb el seu germà Gaspar, comte de Troia i Gran Senescal de Provença.

En el llibre d’en Rey Pastor i en García Camarero , “La Cartografia Mallorquina”, hi trobem que l’escola cartogràfica de Sevilla <<…fue iniciada por don Juan de la Cosa, la cual fue la sucesora remota de la gloriosa cartografia mallorquina>>. Tenint en compte que en aquella època encara no havia arribat la febre de l’Internet i que les beques erasmus encara no existien, és més que probable que aquesta influència malloquina l’obtingués pel fet de ser natural d’algun lloc aprop de Mallorca, o sigui Catalunya.

La moda de cofar-se amb barretina, pel que sembla, també va arribar al Pais Basc, ja que sinó no s’explica com en Zuloaga va poder pintar al gran Juan Sebastián Elcano cofat amb una barretina musca. O una de dues, o la barretina era la sensació de l’època com ara ho són les bambes Nike, o aquest gran marí, definit com a basc per la historiografia espanyola, era més català que el Pujol.

El més curiós de tot és que si mirem detingudament la signatura, segurament adulterada, d’en Juan Sebastian Elcano observarem que realment no hi posa <<Elcano>> sinó que hi posa <<..del Canós>>.

Dóna la casualitat que hi ha documentat a la Catalunya d’aquella època un tal Joan Cacirea del Canós, el pare del qual va ser senyor de Montcortès, Clariana, el Canós i la Goda (a la Segarra). I per un mapamundi del 1545 també sabem que hi ha una illa anomenada <<JoanCanos>>. Masses coincidències, no us sembla ?

Per si això no fos prou, una il-lustració d’en Theodor De Bry, al llibre, “Americae” datat del 1559, ens mostra com els primers mariners que arribaren amb en Colom a les noves terres americanes duien barretina.

dibuix7

 De fet en aquest apartat també es veu clarament la manipulació dels censors, ja que donant un cop d’ull a diversos llibres es pot comprovar que el mot <<barretina>> ha estat suplert o traduït per l’expressió <<gorro rojo>>, <<gorro carmesí>> o d’altres, demostrant així que una paritat d’opinions tan dispar alhora de definir el simple color d’una gorra, només pot ser deguda a una manipulació poc acurada.

Per acabar ja de rematar el tema, a la “Primera Relación” d’en Hernan Cortés, hi trobem que en arribar amb les naus a Sant Joan, el conqueridor mexicà emprà barretines com a senyal d’amistat amb els cabdills indígenes. Diu la “Primera Relación” que <<…para que los indios se acercasen seguros, Cortés les dió para los cacíques dos camisas … etc … varios gorros rojos, y varios pares de zaraveles, y así se fueron con semejantes joyas a los caciques >>. La descripció d’en Cortés és interessantíssima, donat que a més a més de les barretines, ens aclareix que duien <<zaraveles>>. Aquesta paraula que no existeix en castellà, és la traducció literal dels <<saravells>>, que són uns pantalons amples que duien molts catalans de les comarques de l’Ebre i del País Valencià. Curiosament, quan en De Bry pinta els mariners amb barretina, eixugant-se la roba a la vora del foc, també els vesteix amb saravells. Amb la qual cosa la vestimenta dels primers descobridors es fa encara més diàfanament catalana.

El mateix s’esdevé en el relat d’en Bernal Diaz del Castillo, “Historia Verdadera de la Conquista de Nueva España”, per això com en un moment de la crònica se’ns narra que en Cortés, per fer contents a certs cacícs, va fer portar <<una gorra de carmesí, amb una medalla d’or>>. El que ens acaba d’aclarir que aquesta gorra era una barretina és el fet rellevantíssim que a la medalla d’or hi ha figurat un Sant Jordi, amb cavall i llança, matant un drac, símbol clar de llur procedència i patró de Catalunya i Aragó.

Bé doncs, després de totes aquestes clarividències, és fàcil deduir que els mariners que anaven amb en Colom en el primer viatge i els qui s’establiren a Cuba i, després, anaren amb en Cortés a Mèxic, també duien barretina.

I ja per tancar aquest tema, si ens cenyim al que escrigué el Descobridor al seu Diari de Bord el dia 11 d’Octubre, fent referència al moment en que la tripulació davallà a terra i féu possesió del Nou Món, hi trobem: <<Jo perquè ens tinguessin molta amistat, perquè vaig saber que era gent que millor es lliuraria i convertiria a la Nostra Santa Fe amb Amor que no per força, els vaig donar a alguns d’ells uns bonets vermells>>. I el mateix s’esdevé quan un indi que venia amb canoa de l’illa de Sant Salvador fou agafat pels mariners i pujat a bord de la nau. En Colom escriu: <<I que era a la popa de la nau, que ho vaig veure tot, vaig enviar-lo a cercar i li vaig donar un bonet vermell>>,

Sembla que les gorres vermelles incomodaven als copistes, atès que la versió espanyola del llibre d’en Ferran Colom, quan aquest descriu el passatge del dia 15, el text ja no diu que el Descobridor va donar a l’indígena <<un bonet vermell>> sinó que tan sols explicita que li donà <<algunes cosetes>>. En canvi, la versió italiana del paràgraf del dia 11 especifica que en Colom els regalà uns <<capelleti rossi>>.

 JOIES O QUINCALLA ?
La faula mitològica de la reina empenyorant les joies de la Corona per subvencionar l’empresa, ja fou enrunada el 1916 per en Francisco Martínez Martínez a “El descubrimiento de América y las joias de la Reina Isabel”. L’autor hi apuntava que <<…les històries modernes han falsejat algunes de les circumstàncies interessants, inventant una llegenda molt poètica i patriòtica, però alhora totalment falsa>>.

Per exemple, l’execel-lent reina castellana, ni va poder empenyorar, ni molt menys vendre, les seves joies, ja que no podia disposar de les més riques, perquè estaven dipositades a València.

Avui dia cap historiador seriós ja no dóna crèdit a la rondalla de la reina Isabel empenyorant les joies. Però les conseqüències que se’n derivaren, amb el fet d’adscriure a Castella l’organització i l’assumpció de l’empresa, encara perduren actualment, estretament connectades al fet que és la reina de Castella, i no pas el Rei Catalano-Aragonès, qui pren la iniciativa i qui s’apropia la gesta, amb la consegüent exclusió de la corona catalano-aragonesa.

Si Castella va financiar íntegrament el viatge, ¿ com s’entén que Castella permetés que l’expedició és preparés a Catalunya d’on partiria uns mesos més tard com abans hem demostrat ?

 LA PRESA DE POSSESIÓ: UNA ALTRA PRESA DE PÈL
Sempre s’ha dit que la descoberta d’Amèrica va ser una empresa eminentment castellana. Per tant si en Colom hagués fet la presa de possessió per Castella, o en nom del monarca castellà, les cròniques coetànies ens en donarien fe descrivint la bandera quarterada amb lleons i castells en el moment d’arribar a terra i plantar-la en nom d’aquest rei. Doncs bé, fins i tot la història adulterada que avui se’ns ensenya no asevera cap d’aquests dos fets.

En Ferran Colom, escriu a la seva “Història de l’Almirall” : <<L’almirall va baixar a terra amb el bot armat i la bandera reial desplegada. Això mateix feren els capitans de les altres naus ( Alfons Ianyes i Vicenç Ianyes ), qui hi entraren emb els seus bots amb la bandera de l’empresa, que tenia pintada una creu verda, amb una F en un costat i a l’altre unes corones, a la memòria d’en Ferran i na Isabel>>. De la mateixa manera, el Pare Casaus a la “Història General de les Índies” ho repeteix : <<L’almirall va treure la bandera reial i els dos capitans sengles banderes de la creu verda, que l’almirall portava a totes les naus per senyal i divisa>>.
Sembla, doncs, que hi van haver dues banderes: la reial i la de l’empresa o de l’armada.

En quant a la bandera reial, és curiós, perquè en ambdós casos es parla d’una bandera reial en singular, però de quina, la del reialme de Castella, o la de la Corona Catalano-aragonesa ? – Si realment fos la de Castella estic convençut que els censors ho haurien especificat o si ja hi constava no haurien eliminat pas l’adjectiu. És per això que no farem mal de suposar que el regne propietari de dita bandera (o sia la Corona Catalano-Aragonesa) hagi sigut eliminat d’ ambdós textes com més endavant demostrarem. Això de fer desaparèixer banderes també passa amb certs gravats de l’època : així en la primera edició de 1559 de l’obra “Americae”, d’en Theodor de Bry, les tres caravel-les d’en Colom fan onejar banderes catalanes; mentre que en algunes edicions posteriors, les banderes catalanes ja són enfosquides del tot i una d’elles ja té clarament estampat l’escut de Castella-LLeó.

dibuix9

Més coses. En el següent fragment de la “Historia General de las Indias y Conquista de México” d’en López de Gomara : <<… va dir que el Sant Pare de Roma ( Alexandre VI ), vicari de Jesucrist a tota la rodonesa de la terra, que tenia poder absolut sobre les ànimes i la religió, havia donat aquelles terres [ és a dir les Índies ] al molt poderós rei de Castella, el seu senyor>>. Cosa totalment falsa, que demostra la imperícia del censor. Car si Alexandre VI, com a català que fou, tingué mai un senyor rei, del qual fou súbdit, aquest no era altre que el rei Catalano-aragonès.

Tot això en quant a la bandera reial, però en quant a l’altra bandera, la de la creu també hi ha coses dignes de mencionar.
Així, en Pedro Simón, a les “Noticias Historiales de la Conquista de Tierra Firme” ens constata: <<Saltaren a terra amb l’estandard reial estès, que era el que es donà per a l’empresa, amb una creu verda …>>. Tot amb tot, la bandera de Castella no ens és mai descrita. L’única referència clara és sempre la <<bandera de la creu>>. És curiós, però, una de les banderes catalanes i dels exèrcits reials catalans d’aquella època era la de la creu de Sant Jordi, com ho demostra una carta d’en Pere el Cerimoniós al seu germà Ferran, del 6 de febrer de 1359 , per la qual li diu que <<…havem ordenat que totes les companyies de cavall tinguen, el dia de la batalla, sobresenyals a senyal de Sent Jordi. E així, manam-vos e us pregam que façats fer per vos matex e semblantment féts fer a cascú dels vostres los dits sobresenyals, que sien blancs de tot ab la Creu vermella>>.

La bandera de la Creu de Sant Jordi és, doncs, present a les gestes militars de Catalunya.

Ara bé, els llibres oficials, manipulats recordem-ho, ens diuen que la creu de la bandera que duia en Colom era de color verd. Lo curiós és que una creu verda no té cap sentit nacional. No és l’ensenya de cap rei, ni de cap exèrcit de cap país penínsular. Això també ho corrobora l’historiador francès Gerard Garrigue en el seu llibre “Christophe Colomb. Les clés de l’enigme” : <<El color verd intriga, car és poc habitual per a una creu. Hi ha un ordre religiós que havia adoptat una creu de color verd, que fou el de Sant Llàtzer de Jerusalem>>. Però no és una ensenya ni reial ni nacional. I, davant de la impossibilitat de trobar-hi desllorigador, conclou : <<Ignorem per quina raó en Colom adopta aquesta creu verda tan singular>>. Doncs és ben clar, perquè no era verda sinó vermella, els censors retocaren els noms dels colors, substituint el vermell pel verd, en un intent de desnaturalitzar el significat polític de l’ensenya.

Perquè no quedi cap dubte que la creu era vermella, i àdhuc que els censors no eren infal-libles i que per tant no era fàcil controlar tots els textos relacionats amb la descoberta d’Amèrica, s’han trobat rastres textuals que ho confirmen. En Diego de Landa, a la “Relación de las cosas de Yucatán”, ens innova que <<…arribat en Cortés a la Nova Espanya va començar a poblar i al primer poble li digué Vera-creu (Vera-cruz), de conformitat amb el blasó de la seva bandera, la creu vermella de Sant Jordi>>.

Que hi ha hagut manipulació colorística ho demostra el fet de la diversitat de colors amb que es designa la bandera de la creu o del Principat de Catalunya. Així, amb la comparació del que ens diuen alguns cronistes, ens adonem que, mentre pel franciscà Montoliu la bandera d’en Cortés tenia <<…una creu vermella sobre camp negre>> , per en Dorantes de Zalazar, <<…la creu era blava sobre fons groc…>> i per en Cervantes de Zalazar la creu <<…era negra sobre un fons blau i blanc…>>. Segurament cada censor li deuria posar els colors del seu equip de futbol preferit !! home !!

El tema de les banderes no acaba aquí. I és que les naus d’en Colom també dugueren la bandera barrada catalana. D’acord amb els dibuixos que il-lustren la “Lletra” d’en Colom impresa per en Jacob Wolff a Basilea, s’observa com a la nau de la pàgina 2 hi oneja una bandera amb tres barres catalanes. El nombre de barres és del tot indiferent , ja que tres barres tenen les naus catalanes del retaule de Santa Úrsula de la basílica de Sant Francesc, de Palma de Mallorca. I tres barres tenen nombrosíssims escuts i banderes de diverses pintures murals de l’època.

El mateix s’esdevé amb la il-lustració de la portada de la “Lletra” editada a Basilea per en Johannes Bergmann d’Olpe. A la pàgina 2 torna a sortir una galera amb la bandera catalana de tres barres a popa. La mateixa bandera que porten les naus d’en Colom en desembarcar al Nou Món, i la mateixa que porten els seus homes en la lluita contra uns rebels acabdillats per en Porres, segons sengles dibuixos que recull el predit “Americae” d’en Theodor de Bry, de 1559.

dibuix10

És curiós que si enlloc de recórrer a autors estrangers ens cenyim a reproduccions castellanes de la “Lletra” la bandera catalana no hi surt ni en pintura, i quan hi surt, és gràcies a la poca perícia del censor de torn alhora d’intentar camuflar les quatre barres.

Hi ha encara tres gravats que m’agradaria destacar en què la bandera de la creu de Sant Jordi i la bandera reial apareixen juntes en una nau d’en Colom o en relació a la descoberta d’Amèrica. El primer és el que conté un incunable de la Biblioteca Nacional de París, de 1494, per il-lustrar l’arribada a les Índies. La importància d’aquest gravat és enorme, atès que ornarà també la portada del “LLibre del consolat dels fets marítims” quan s’editi a Barcelona el 1502. El segon gravat és la nau d’en Colom que hi ha en la “Carta portuguesa de l’Oceà Índic”, datada per en Martínez-Hidalgo vers el 1510. La creu de Sant Jordi corona l’arbre mestre i l’escut reial és ben visible al castell de popa. Finalment un planisferi portuguès d’Amèrica, del 1590, on s’observen les banderes catalanes com a senyal de possessió dels nous dominis continentals.

De proves d’aquest tipus n’hi ha un munt i són un autèntic dit acusador contra la inèrcia de la historiografia tradicional castellana, que durant molts anys ha intentat desvincular tota relació de la corona Catalano-aragonesa amb la descoberta d’Amèrica.

 EN COLOM HAURIA VOLGUT SER PRESIDENT DEL BARÇA
Directament relacionat amb la presa de possessió del Nou Món sobresurt el tema dels càrrecs polítics que sol-licità en Colom, recollits al “Llibre de les Capitulacions”, a fi de poder-los desenvolupar en els seus nous dominis. I quins foren aquests càrrecs i títols que demanà en Colom ? Doncs el d’Almirall de la Mar Oceànica, el de Virrei i el de Governador Central.

Doncs bé, nomès li hauria faltat demanar ser President del Barça, i és que tots aquests càrrecs demanats per en Colom eren càrrecs típics de Catalunya i que només la corona Catalano-Aragonesa podia atorgar. Ni amb la més absoluta candidesa es poden admetre virreis a la Castella del segle XV. I que, per tant, els virregnants americans, que durant quasi tres segles foren la columna vertebral del règim administratiu d’Espanya a les Índies, trobaren el seus lògics i directes antecessors en les institucions similars creades a Catalunya, Aragó, València, Mallorca, Sardenya, Nàpols i Sícilia. Les coincidències entre els uns i els altres són més que reveladores, car, fins i tot, és idèntic el llenguatge emprat a les clàusules dels nomenaments de virreis, lloctinents i governadors generals concedits pels reis catalans en els seus dominis mediterranis amb els que els Reis Catòlics atorguen a en Colom pels nous dominis ultramarins.

Si comparem les “Capitulacions” guardades a l’Arxiu de la Corona d’Aragó de Barcelona, amb un altre document semblant, però guardat als arxius de Simancas i d’Índies observarem un cop més la mà dels censors. A cop d’ull, ja sobta que, mentre el de l’arxiu català s’acorda amb les prescripcions cancelleresques de la Corona d’Aragó, el dels arxius espanyols ho fan per la Cancelleria castellana i amb tots els seus requisits, però amb la incongruència de no haver-hi esborrat el nom del secretari Coloma, que és qui signa les “Capitulacions” que es guarden a Barcelona.

Però hi ha d’altres canvis: l’omissió del mot <<General>> en referir-se al Governador (cosa que no sobta, ja que el mot <<General>> és el que li dóna una filiació d’institució de la Corona d’Aragó) ; l’eliminació de la frase <<…en alguna satisfacció del que ha descobert…>> pel fet que evidenciava una predescoberta; o la interpolació dels noms de tots els regnes que els Reis Catòlics posseïen , la qual cosa desvincularia l’empresa d’un exclusivisme catalano-aragonès.

Són masses els senyals de catalanitat que s’escapen a la mà de l’adulterador. Les diferències que acabem de veure entre el document guardat a Barcelona i els dels arxius espanyols són fonamentals, com ho són els càrrecs que en Colom sol-licità als reis.

La influència i la participació de Catalunya en l’ordenació jurídica d’Amèrica es fa tant o més concreta si ens adonem que a les Instruccions del 29 de maig de 1493 s’especifica que en Colom podrà nomenar jutges <<…tal com els acostumen a posar els altres virreis i governadors de Ses Alteses>>. Però, de <<Ses Alteses>>, és clar, com a reis de la Corona catalano-aragonesa, per tal com aquests càrrecs no existiren mai a Castella.

 COM ÉS QUE ES GUARDA A L’ARXIU DE LA CORONA D’ARAGO DE BARCELONA EL CONTRACTE D’UNA EXPEDICIÓ EXCLUSIVAMENT CASTELLANA ?
L’historiografia tradicional espanyola ens diu que el 17 d’Abril de 1492, se signaren a la vila de Santa Fe, entre Cristòfor Colom i els Reis Catòlics , les “Capitulacions” per anar a descobrir el Nou Món. Es tracta d’un contracte formal entre dues parts, pel qual en Colom sol-licita uns càrrecs de govern i uns avantatges de caràcter econòmic a canvi de trobar unes terres noves i desconegudes de tothom i posar-les sota l’empara de la Corona.

Com que ja sabem com actuen els censors i sabent que l’original de les capitulacions ha desaperagut ( extrany oi ?) analitzem pas a pas el que ens diu l’història espanyola.

Primer , els documents diuen que es va signar a la vila de Santa Fe. Doncs bé, en aquella època la Santa Fe Granadina era tan sols un campament de tendes i no pas una vila.

Segon, els Reis Catòlics no van signar dites capitulacions, sinó que en absència seva signà en Joan Coloma ( secretari reial de la Corona d’Aragó). Això referma encara més el fet de que en Colom salpés de Catalunya tal i com ho hem demostrat en capítols anteriors, i seria extrany pensar que el senyor Joan Coloma, natural de Catalunya, i el senyor Cristòfor Colom, es desplacessin fins a Andalusia per signar ells mateixos els documents, per després tornar novament cap a casa.

Això no és tot, ja que si les Capitulacions fossin uns documents cent per cent castellans, aleshores haurien sigut preparades, subscrites, segellades i registrades per funcionaris adscrits a la Cancelleria de Castella i la matriu del document s’hauria d’haver conservat – com els restants diplomes colombins – en els arxius castellans. Doncs bé, res d’això no s’esdevingué en realitat, com ho demostra el fet que dit contracte signat per un català es conserva a l’Arxiu de la Corona d’Aragó. Tota vegada que l’original -com la resta de documentació colombina- ha desaperagut, la còpia més antiga es conserva al llibre 3569 de la secció “Diversorum siguilli secreti”. Còpies posteriors es poden trobar als arxius de Simancas.

Un altre fet que demostra la participació de la Cancelleria Catalana en un document admès tradicionalment com a exclusivament castellà és que tot i la unió de les dues corones hispàniques, per la Concòrdia de 1475, Castella en cap cas no autoritzava el consort reial a valer-se de funcionaris de la Corona Catalano-Aragonesa, perquè violava les normes establertes de dret públic. Per tant si el dret públic Castellà prohibia als funcionaris catalano-aragonesos de signar documents d’alta trascendència en la política castellana, i aquí no només ho fan sinó que el document es guarda en un arxiu fora de Castella, és que el document de què parlem afectava essencialment la Corona d’Aragó.

 CASTELLA : PARADÍS DE LES HORTES
Vistes així les coses, i entesos els retocs dels censors com un intent d’excloure Catalunya i Aragó de l’acte de la descoberta d’Amèrica i de tota relació posterior, ja no ens serà tan abstrús comprendre que la quasi totalitat de referències que féu en Casaus d’aquesta confederació a la seva “Història General de les Índies”, foren suplantades pels mots <<Castella>> o <<Espanya>>, segons convingués. Costaria de veure-ho si els retocs perpetrats pels censors no haguessin sigut tan xocants i tan allunyats de la realitat.

En el llibre manipulat d’en Casaus, i trobem coses com :
<<L’Almirall va veure allà tantes i tan belles arbredes verdes, que deia que eren hortes, amb molta aigua , més gracioses i formoses que les de Castella>>
<<…hi ha unes hortes, les més famoses del món , i quasi semblants a les de Castella>>
<<…és tota poblada i llaurada i era tan verda com si fos a Castella, pel maig o pel juny…>>
<<…els aires saborosos i dolços al llarg de tota la nit; cap fred ni calor, com a Castella pel Maig…>>

En totes aquestes descripcions sembla que Castella, més que un país interior i de clima continental, en sigui un altre totalment mediterrani. Les referències a les hortes ens menen de dret a València i a Barcelona , perquè aquí les hortes guanyen un renom sense parió.

Per acabar de demostrar-ho, i atenent-nos a les descripcions de Barcelona i València de 1494 fetes per l’escriptor alemany Münzer veurem que per força el llibre d’en Casaus ha estat manipulat.

En Münzer, de Barcelona, ens diu : <<Des del portal de Sant Antoni fins al mar, vers occident , és plena d’hortes, de camps i de bellísimes i amenes plantacions de magraners, llimoners, nesprers, palmeres, carxofes, pins, vinyes , albercoquers i d’altres arbres. La terra és abundant i fèrtil …>>. I de València : <<Ens van dur a veure l’horta de la ciutat, que està excel-lentment plantada de llimoners, tarongers, …etc >>.

D’exemples d’aquest tipus en podriem esgrimir un munt més, cosa que ens demostra, un cop més, l’intent per part dels censors de desvincular Catalunya de la descoberta d’Amèrica.

EL GRAN IMPERI MEDITERRANI CASTELLÀ
La poca traça dels censors a l’hora de manipular els llibres relacionats amb la Descoberta, un cop més, torna a ser evident en el llibre d’en Casaus : <<De la formosor de les terres que veieren, referiren que excedien a totes les illes de Castella en fertilitat, formosor i bondat>>. Quines són totes aquestes illes de Castella ? És obvia la suplantació de Castella per Catalunya, ja que a les illes que es refereix el text no són altres que Mallorca, Menorca, Eibissa, Sardenya, Sicilia … Formentera i Cabrera!. Tot i així encara hi ha més d’un des-historiador espanyol que assevera que a les illes que es refereix en Casaus són les Canàries sense adonar-se que l’any en què en Colom fa la descripció que recull en Casaus, Castella encara guerrejava pel domini de l’Arxipèlag.
Pretendre una Castella imperial, amb dominis arreu del món, senyora de les mars, és, al segle XV, una pretensió trista i ridícula.

CASTELLA , EL PAÍS DELS PEIXOS
El paroxisme de la mentida, arribarà amb totes les expressions que parlen de Castella com un país mariner, pescaire i ric en peixos.
Les proves del canvi de noms les tenim en la denominació espanyola d’uns quants noms de peixos que trobem en les narracions d’en Casaus.

El primer, la <<pijota>>. <<pijota>> en espanyol té una significació ben diversa: <<cria de la merluza>>, <<pescadilla>>. Doncs bé la pescadilla espanyola, per la seva forma, no té res a veure amb el peix allargassat i prim, a què fa referència en Colom, car el nom italià que li dóna el seu fill Ferran Colom, a la seva “Història de l’Almirall”, no és cap altre sinó <<lachie>>. És a dir <<llaços>> o <<cintes>> . I aquestes si que, talment com les pixotes catalanes, tenen un cos llarg i comprimit. La <<pixota>> és el nom popular català de diferents peixos de formes allargades i comprimides, semblants a les serps, com són la pixota blanca, la pixota vermella i la pixota de llanguet o de carall de jan.

El segon peix és l’anomenat <<pámpano>>per en Casaus i <<pampani>> per en Ferran Colom a la versió italiana. Com a nom de peix és totalment inexistent en espanyol, atès que és la burda traducció del <<pàmpol>> català, que , segons la família, s’hauria d’haver transcrit <<romero>>, <<cherna>>, o <<piloto>>. Sembla evident, doncs, que el traductor confongué el <<pámpano>> amb la fulla del cep.

Hi ha un munt més d’exemples, i no solament de peixos. Els noms dels ocells també han estat traduïts del català al castellà sense solta ni volta. Car el famós <<rabo de junco>>, nom d’ocell inexistent en castellà, que en Casaus i en Ferran Colom esmenten fins a la sacietat, no és altra cosa que el conegut <<cua de jonc>>, ocell molt comú a l’albufera de València. Basant-nos en les descripcions de dit ocell, fetes tant per en Casaus com per en Colom, ens adonarem que el nom de l’ocell castellà equivalent i que no els hi va venir al cap en el seu moment als censors, no és altre que el <<pato rabudo>>.

D’altra banda, encara avui en dia hi ha a l’illa antillana de Montserrat un ocell, de tons grocs i negres anomenat <<oriol>> per la gent autòctona. Aquest nom li va posar el Descobridor perquè, segons diuen els habitants de l’illa, s’assemblava força a un ocell de la seva terra. O sigui, no pas cap altre que <<l’oriol català>>.

HISTÒRIA CASTELLANA ?
Si Castella pretenia quedar-se per a ella sola les noves terres d’Amèrica – baldament només fos una possessió literària -, calia que aquest desig s’acoblés perfectament amb la realitat. Però com que la realitat no només el desdeia, sinó que s’hi oposava frontalment, els censors decidiren canviar la realitat. Així, retocar el “Diari de Bord” d’en Colom, per tant com narrava fil per randa, rumb a rumb, vent a vent, dia i nit, els fets que s’esdevingueren en el primer viatge de la Descoberta, es convertí en l’objectiu central de la màquinaria censora. Per aquesta raó no es conserva avui dia cap dels escrits originals de l’Almirall que fan referència als seus viatges a Amèrica, ni tant sols les còpies primigènies que es feren en aquell moment. De tota manera, si hem conservat una crònica prou exhaustiva del primer viatge, ha sigut mercès a la diligència del Pare Casaus, que inclogué les anotacions d’en Colom, si bé ja mutilades i, en alguns paràgrafs confusionàries, dins la seva “Història General de les Índies”.

Que hi ha hagut manipulació i tergiversació censora ho corroboren molts estudiosos del tema, i com que d’exemples n’hi ha un munt, el que ve a continuació és un breu resum d’un estudi comparatiu dels textos de la “Historia General de les Índies” d’en Casaus ( del manuscrit conservat a la Biblioteca Nacional de Madrid ) amb la “Història de l’Almirall” d’en Ferran Colom, i amb una còpia resumida del “Diari de Bord” ( també a la Biblioteca Nacional de Madrid ). Aquests tres llibres van ser confeccionats seguint un mateix original d’en Colom, avui perdut. El propòsit és fer veure com els censors ara esborren una referència a Catalunya, ara l’atribueixen, indistintament i insidiosament, a Castella, Andalusia o Espanya; i com el gran nombre de contradiccions és clau per entendre els retocs.

dibuix11

 ÉS CATALÀ QUI VIU I TREBALLA A CATALUNYA … I LI DEIXEN SER-HO !
si s’havien d’esborrar els noms dels catalans de les cròniques, crear i escampar la idea que no havien intervingut en la descoberta, evangelització i poblament d’Amèrica, amb molta més raó s’havia de canviar el nom i la naturalesa del Descobridor.

Calia tallar de soca-rel qualsevol lligam del Descobridor amb Catalunya. Per la qual cosa se l’italianitzà. Li canviaren el cognom de <<Colom>> per <<Colombo>> i li cercaren un origen consemblant: genovès. Això, vingué sobretot afavorit pel fet de trobar uns Colombo a Itàlia i per l’ús corrent, entre els castellans de l’època, d’anomenar <<genovès>> a qualsevol estranger.

De totes maneres, els origens del Descobridor han anat canviant segons les modes de cada època: hi ha un manuscrit al Museu Britànic de Londres i un altre a la Biblioteca Nacional de Madrid que hi consta com a natural de Milà, i en canvi a la Biblioteca de la Real Academia de la Historia i a la Biblioteca Nacional d’Espanya i és com a natural de Gènova. De totes maneres, en Manuel Gomez Moreno i en Juan Carriazo han pogut demostrar que el Manuscrit de la Biblioteca Nacional de Madrid, datat el 1594, és, misteriosament, de lletra de finals del segle XVII. Els nostres “col-legues”, els censors, van tornar a fer de les seves.

I es que són tantes les proves que desglossaré a continuació que demostren la catalanitat d’en Colom, que fan que sigui, tot plegat, difícil de creure. I és que ultra l’evidència que delata el seu propi cognom a la quasi totalitat de les edicions europees de la “Lletra” en què anunciava la Descoberta, on hi és escrit quasi sempre <<Colom>>, àdhuc a les edicions italianes; ultra els catalanismes exasperants de tots els seus escrits; ultra la multitud de topònims amb que batejarà les noves terres d’Amèrica; ultra els lligams genealògics amb la familia dels Colom-Bertran; i ultra les afirmacions d’en Ferrer de Blanes en que és palesa que tant ell com l’Almirall tenien uns mateixos senyors .

dibuix12

Així, en el “Memorial” que en Colom va donar a l’ Antoni Torres per tal que aquest el donés als reis, el 30 de Gener de 1494, demanava que se l’encomanés a Ses Alteses <<…com a Rei i Reina, els meus senyors naturals, al servei dels quals jo desitjo finar els meus dies>>.

Aquesta expressió de <<senyors naturals>> és capital per treure el desllorigador de la seva catalanitat. Aquesta expressió té un sentit i un abast evident, que hom no pot defugir amb subterfurgis, car implica, en qui la profereix, que és sotmès per obra d’un fet natural d’aquell o aquells a qui s’adreça. És a dir, que en Colom es considerava súbdit dels Reis Catòlics per naturalesa, o el que és el mateix, per efecte de ser nadiu d’algun dels seus regnes, i no pas com a conseqüència d’un acte de naturalització o de submissió contractual. Ara bé, com que en Colom no era súbdit de la Corona de Castella, on indiscutiblement era estranger, tal com consta en molts documents que s’hi refereixen, però en canvi , tenia per senyors naturals i per això n’era súbdit, aquells mateixos reis que, si bé eren reis de Castella, també n’eren d’altres regnes, això vol dir que era natural d’aquests altres regnes.

Per tant, si en Colom era natural de les Espanyes – com ho testifica en Ferrer de Blanes; si l’edició alemanya de la “Lletra” l’anomena <<Cristoforus Colom von Hispania>>; si tenia els Reis Catòlics com a senyors naturals, però ell era estranger a Castella, vol dir només, i únicament, que era natural de qualsevol terra de la confederació Catalano-aragonesa. I és per aquesta mateixa raó que no hi ha ni un sol escrit de l’Almirall en italià, ni tant sols quan escrivia -si verament ho féu- als seus presumptes amics italians.

Són un munt les proves que demostren els lligams d’en Colom amb la nostra terra :
• La neta del Descobridor es casa amb el Duc de Sanç de Cardona.

• Alexandre Coscó fou el traductor al llatí de la “Lletra” d’en Colom.

• Bernat Coscó és un dels beneficiats del testament del canonge Francesc Colom.

• Diverses vegades Colom esmenta <<Sió>> al “Llibre de les profecies” com si és tractés d’una cosa pròpia.

• Casaus diu a la “Història General de les Índies” que els pares de l’Almirall <<…foren persones notables, en un temps riques, que s’empobriren per les guerres i parcialitats que sempre hi hagué i mai no falten a la Llombardia>>. Fou en Henry Harrisse qui denuncià la manca absoluta de versemblança entre tals afirmacions i la realitat que visqué la família genovesa dels Colombo: que mai no fou notable, mai no s’empobrí, ni mai no va participar en cap guerra. Noresmenys, com que en Colom no fou considerat mai llombard per cap cronista, ni hi ha cap constància documental que així mateix ho asseveri, si treiem del text el mot <<LLombardia>> i el substituim pel de <<Catalunya>>, la frase d’en Casaus guanyaria nítidament el sentit històric que abans no tenia, per això com havia estat enfosquida pel censor i per això, com els Colom barcelonins sí que foren una familia notable, sí que participaren en la guerra de la Generalitat contra en Joan II i sí que, en acabat, hagueren d’exiliar-se.

• El 28 de Maig de 1493, els reis lliuraren a en Colom, i a Barcelona, la Cèdula per la qual l’autoritzaven a proveir els oficis de governació de les terres de les Índies. En funció de les facultats atorgades pels monarques, en Colom nomenà personalment, sense intercessió reial, en Pere Margarit com a cap de la força militar que s’enviava al Nou Món a la segona expedició. Aquest nomenament, només pot tenir una explicació: que entre en Margarit i en Colom hi hagués una coneixença anterior o bé una comunitat de pàtria. Diversos historiadors han demostrat que el nom complet d’en Pere Margarit, era Pere Bertran Margarit, el qual era cosí dels Bertran de Gelida, els quals eren cosins dels Colom-Bertran de Barcelona. La vinculació del Descobridor amb la família dels Colom de Barcelona es fa més evident que mai. Increïble però cert.

• El cercle de relacions catalanes d’en Colom s’eixampla encara més amb la prova següent. Per tots són conegudes les relacions entre en Lluís Santàngel i el Descobridor i la participació cabdal d’aquest primer en la subvenció de l’empresa del primer viatge. Doncs bé, resulta que en LLuís Santàngel, fill de canviador valencià, i molt ben relacionat, vers el 1466, amb la banca de Barcelona, València i Saragossa, vingué el 1472 a la capital del principat i s’establí en una casa d’en Guillem-Joan Colom, al carrer de Sant Domènec del Call.

• La vinculació d’en Cristòfor Colom a la familia barcelonina dels Colom-Bertran queda evidenciada , més enllà dels lligams genealògics, per l’heràldica. Sabem que en Colom acostumava a dur amb ell les seves armes pròpies i personals, obtingudes per dret de familia , i que aquestes armes li foren ampliades pels Reis a Barcelona mitjançant la Reial Cèdula del 24 de maig de 1493. A sobre l’escut resultant s’hi observa clarament un elm que du per timbre o cimera un món rodó amb una creu damunt, que curiosament concorda amb les armes de la familia catalana dels Mont-ros. Doncs bé, si examinem l’arbre genealògic dels Colom barcelonins hom hi pot veure ben clar l’entroncament dels Mont-ros: En Lluís Colom i Bertran es casà en primeres núpcies, a mitjan segle XV, amb Violant de Mont-ros.

dibuix13

• Pel que fa, al cognom del Descobridor, sabem pel seu fill Ferran i pel pare Casaus, que quan l’Almirall signava en llatí, abans de la descoberta d’Amèrica, ho feia amb la forma <<Columbus de Terra-rubea>> ( o com consta en d’altres versions, <<Columbus de Terra-rubra>>), que no és altra cosa que l’equivalència llatina dels cognoms catalans <<Colom i Mont-ros>>.

• Sense deixar l’escut d’armes d’en Cristòfor Colom, em cal dir encara que, al segon quarter hi ha un lleó rampant que, per la inèrcia historiogràfica s’ha vingut identificant amb el lleó de Castella. Doncs bé, buscant buscant, s’ha trobat que la familia dels Marimón de Barcelona tenien com a signe heràldic aquest mateix lleó rampant, i això no voldria dir res, sinó fos perquè també estaven emparentats amb els Colom : en Guillem Ramon Colom, avi del predit Lluís Colom, es casà, en segones núpcies, amb Catarina de Marimón . Masses casualitas oi ?

• L’últim detall de les armes del Descobridor a tenir en consideració és la banda d’atzur (color blau celeste ) que hi ha al cinquè camper de l’escut. Un cop més aquesta banda ens porta cap al cognom Bertran, que juntament amb els So, són les úniques famílies catalanes que es caracteritzen per dur també una banda.

En resum, la relació entre els llinatges barcelonins Colom-Bertran i en Cristòfor Colom ve a ajustar-se amb la màxima precisió.

 LA LLEI DE NORMALITZACIÓ LINGÜÍSTICA
Un altre fet sorprenent és el de la castellanització de la toponímia. Així, els noms de l’illa <<Ferrandina>> i de la << Illa Bella>> que consten a la “Lletra” d’en Colom seran canviats als textos d’en Casaus per <<Fernandina>> i <<Isabela>>.

dibuix14

I això és una minúcia. Hi ha exemples molt més bèsties : Cotlliure per <<Coluña>>, La punta del Galiot per <<La Punta de la Galera>>, Fortalesa de la Nativitat per <<Fortaleza de la Navidad>>, etc … no continuo per no emprenyar-me .

 AMB L’EURO NO HI HAURIA HAGUT PROBLEMA
No deixa tampoc de ser interessantíssim tot el que afecta l’aspecte numismàtic. I és que si hi hagués hagut l’euro els censors ho haurien tingut més fàcil !

Segons l’historiografia colombina espanyola, l’empresa de la Descoberta va ser patrocinada exclusivament per Castella. Doncs bé, com s’entén doncs que en Casaus fa servir, per descriure les monedes dels personatges de qui parla, ducats, excel-lents, florins, rals, marcs d’or, talment com si es mogués en l’àmbit econòmic de la Corona d’Aragó ?

Per exemple, quan el Duc de Medinaceli proveeix en Colom amb el que aquest li requeria per armar l’expedició de la descoberta, li atorga <<…fins a 3000 o 4000 ducats>>. Com que els ducats no s’introduiran a Castella fins l’any 1497, per la Pràgmatica de Medina del Campo, de data 13 de Juny, resulta evident que l’operació econòmica ha de tenir lloc forçosament a qualsevol indret dels regnes de la Corona d’Aragó, on aquesta moneda era vigent des de l’època de Joan II.

Un altre exemple, i aquest cop d’en Ferran Colom a la seva “Història de l’Almirall”, pel qual <<…l’Almirall només demanava dos mil cinc-cents escuts per preparar l’armada>>. Però com que l’escut no fou introduït a la península fins al 1535, es fa palès que la substitució <<d’alguna moneda>> pels <<escuts>> fou perpretada pels censors després d’aquesta data, amb la intenció de fer desparèixer l’esmentada moneda. No sé perquè, però m’hi jugaria un ducat que la moneda substituïda era catalana.

Per cloure aquest apartat, hi ha encara una darrera adulteració en els noms de les monedes. En aquest cas no tenen res a veure amb el pagament de l’armada, sinó amb el preu que el Descobridor tassa alguns intercanvis de productes americans fets per mariners de la seva tripulació. Així, tenim que, mentre la versió alemanya de la “Lletra” d’en Colom, editada a Estrasburg el 1497, parla de <<ducats d’or>>, evidenciant la seva exclusiva naturalesa catalana, totes les edicions llatines editades a Castella, però, esmentaran <<sous d’or>>, moneda de naturalesa castellana.

 LES CATALANADES DE L’ALMIRALLEl 
“Diari de Bord” d’en Cristòfor Colom és ple de catalanismes i catalanades. És inconcebible que un italià pogués escriure amb un estil tan català sense no haver estat mai a Catalunya.
Veiem-ne alguns exemples :
• <<Tornóse a saltar el governalle [=governalle] y adobáronlo …>> (7 Agost)
• <<Vieron un ave que se llama rabiforcado que hace gumitar a los alcatraces …>> (29 set)
• <<Vinieron al navío más de quarenta pardales juntos …>> (4 Oct)
• <<Remavan con una pala de fornero …>> (13 Oct)
• <<Y todos fugeron como gallinas …>> (15 Oct)
• <<Fasta que aclaresca …>> (17 Oct)
• <<Porque soy bien cierto …>> (21 Oct)
• <<Todas las sierras llenas de pinos y por todo aquello diversíssimas y hermosíssimas florestas de arboles…>>

A més a més del fet que al “Diari de Bord” no es dónen italianismes sintàctics, ni que no s’ha trobat cap text original escrit per ell en italià, es pot intuïr que el “Diari de Bord” que avui tenim no és sinó la traducció d’un original català perdut. Com perduda ha restat la nostra història a mans de Castella durant aquests cinc segles de matrimoni d’inconveniència.

BREU CONCLUSIÓ
La manipulació de la història ha estat constant, ha estat i és l’arma que té el vencedor per acabar de rematar al vençut; i es que un pais sense història és història. Castella abans, i Espanya més recentment, ho han intentat diverses vegades. Sortosament han fracassat.Crec doncs, que tenim prous motius per començar a dubtar de la Història que ens han ensenyat els nostres amics els espanyols; i concretament en el tema del descobriment d’Amèrica, ja és hora que comencem a entendre que aquella gesta nàutica no podia ser, mai dels mais, duta a terme per un grapat de galifardeus, que ni sabien on anaven, ni amb qui anaven, ni qui els guiava. Nosaltres, els catalans, hem descobert Amèrica. I la resta, ha sigut una gran mentida al servei d’Espanya que ara ja no ens ha de preocupar ni espantar, ni tan sols el fet que estigui tan amplament estesa i hagi estat tan llargament sostinguda.

Que cal fer ara ? doncs una mica de publicitat senyors. Que ho sàpiga tothom …(Nota: les autoriats sanitàries no recomanen intentar argumentar a cap espanyol la falsificació de la descoberta d’Amèrica sense abans tenir ben apreses les idees principals d’aquest document; i es que és possible que us tractin d’imbècil ignorant).

Jordi Puigneró i Ferrer
Sant Cugat del Vallès, Novembre de 1999

Deixa un comentari

Filed under Documents històrics, Nació Catalana

Catalunya lliure! Abril del 1931

Articles

Catalunya lliure!

Fullet de divulgació històrica

Per: R.D.

Abril del 1931

Col·lecció Breu. Administració: Espanya Industrial, 7, baixos. Barcelona.

L’esperit de Catalunya és immortal.

Para hacer a Cataluña española, estoy dispuesto a continuar la obra iniciada por Felipe V. Paraules d’Alfons XIII al Saló de Sant Jordi.

Començarem per parlar de la pretesa unión española .

El fet geogràfic.- Els mapes més acreditats d’Europa ens mostren com la Península apareix dividida en quatre grups lingüístics: el galaicoportuguès, l’espanyol, el basc i el català. Aquest fet no se l’ha inventat ningú. El proclamen desinteressadament tècnics de diverses nacionalitats.

A la costa atlàntica es parla portuguès i es diu portuguesa la població que l’ocupa. Als volts del golf de Biscaia hi ha els límits i la llengua d’Euskadi. Al vessant del mar llatí, de les Corberes al Segura i del Cinca a Menorca s’hi parla català; i són catalans els qui hi viuen. La resta pertany al domini lingüístic de l’espanyol. Aquests quatre grups ètnics i lingüístics no permeten suposar una unió, sinó un nombre d’unitats amb característiques ètniques ben definides. No formen un conjunt cohesionat amb el nom d’unitat nacional.

El fet històric.- La història de Catalunya, com també la de Vascònia, demostren que han sigut i són nacions formades per pobles mai no assimilats per d’altres. Ben al contrari, ambdós han conservat ben íntegres llurs característiques ètniques, de sentiment, d’idioma, de consciència nacional i sentit de pertinença. Tingueu present que la veritat històrica, no és mai la veritat acceptada i inventada pels pobles opressors, sinó la que reconstrueixen els patriotes arrancant la veritat als arxius i col·leccions diplomàtiques, de les pedres dels nostres monuments, de la significació dels costums, balls i danses, cercades als més amagats racons de les muntanyes on el poble acostuma a guardar l’or pur de la tradició.

La falsa unitat espanyola.- Són molts els qui creuen que fou amb el casament dels Reis Catòlics que s’acomplí la pretesa unión española . Parlem-ne. Quan al 1469 es maridaren Ferran de Catalunya-Aragó i Isabel de Castella, només eren prínceps i no reis. Al 1474 morí Enric IV, rei de Castella i fou proclamada reina Isabel. El seu marit, Ferran de Catalunya-Aragó, en protestà, puix que es creia amb drets a ocupar-ne el tron. Al 1479 morí Joan II de Catalunya-Aragó i el seu fill Ferran, jurà les lleis i llibertats del regne i fou proclamat comte-rei de l’Estat catalanoaragonès. La seva dona, Isabel, no fou proclamada reina de Catalunya-Aragó.

Al 1504 Isabel testà i deixà la corona de Castella-Lleó a la seva filla Joana la Boja i féu regent Ferran, el seu marit, fins que el primogènit de Joana, més tard Carles I, no hagués complert els 20 anys. Ferran continuà sent rei de Catalunya-Aragó i es casà a l’any 1506 amb Germana de Foix, neboda de Lluís XII de França. No hi hagué, doncs, fusió de corones en el regnat de Ferran i Isabel. La reina de Castella era Joana la Boja; i el rei de Catalunya-Aragó era Ferran el Catòlic. Si el fill de Germana de Foix no hagués mort, el reialme de Catalunya-Aragó hauria tingut successor propi i altra vegada les corones s’haurien separat. A la mort de Ferran el Catòlic fou proclamada reina Joana la Boja i nomenat regent de Castella el cardenal Cisneros. Al mateix temps es nomenava regent de l’Estat catalanoaragonès Alfons, fill natural de Ferran el Catòlic i Arquebisbe de Saragossa. Després del regnat dels Reis Catòlics i de Joana la Boja, ambdues corones de Castella-Lleó i Catalunya-Aragó passaren als prínceps d’Àustria Carles I, Felip II, Felip III, Felip IV i Carles II. El govern d’ambdós estats es portaven separadament i es regia cadascun per llurs pròpies lleis, usos i costums. Tots aquests sobirans no tingueren el títol de rei d’Espanya, només el de rei de Castella, Navarra, comte de Barcelona, etc. El títol de rei de Castella no donava cap dret a ser comte de Barcelona ni al revés. Havia de jurar, guardar i respectar les lleis, llibertats, furs, privilegis, constitucions, usos i costums de cada país, separadament perquè els pobles els tinguessin per sobirans. Catalunya durant els segles XV, XVI i XVII conservà la integritat de les seves institucions polítiques, les seves lleis, patrimoni espiritual, etc. sense que existís la unió amb Castella, ni que Espanya existís com a reialme.

La República catalana.- El 17 de gener del 1641, després de molt de temps de preparació, s’aconseguí proclamar la República catalana. En fou president el canonge Pau Claris. Davant de la impossibilitat pràctica d’organitzar-la per manca de forces i de cavalls, no podent comptar amb l’ajuda promesa dels francesos, al cap de set dies de la seva proclamació, hagueren de desistir.

La Casa de França.- Abans de perdre les llibertats, el poble català s’estimà més desestimar Felip IV com a rei i oferí la corona a Lluís XIII, que ho era de França. Aquest acceptà i seguidament, el 23 de gener del 1641, fou proclamat comte de Barcelona i amb el seu fill Lluís XIV regnà Catalunya la casa de França durant onze anys consecutius.

El rei d’Espanya.- Fou el comte-duc d’Olivares, ministre de Felip IV, qui intentà per primer cop aconseguir la ficció d’una unió nacional. Ell aconsellà al monarca que es fes rei d’Espanya, en lloc de ser-ho només de Castella, de Portugal i de l’Estat catalanoaragonès.

La guerra de Separació (o dels Segadors).- Per primer cop sonà el nom d’Espanya i començà la primera guerra de Catalunya per sortir de l’Estat hispà. És el primer intent d’ unidad española. Reeixí la secessió portuguesa, però fracassà la catalana, ai las!

La Pau dels Pirineus.- A l’any 1659 i durant el regnant Felip IV, es firmà la Pau dels Pirineus. França es quedà amb les comarques catalanes del nord: Rosselló, Conflent, Capcir, Vallespir i l’Alta Cerdanya.

Felip V.- Fou a l’any 1701 quan Felip V, primer rei de la casa dels Borbons, jurà a la Catedral de Barcelona guardar les constitucions, llibertats, privilegis, furs, usos i costums de Catalunya. Tothom sap com faltà al jurament.

El Tractat d’Utrecht.- En virtut del Tractat d’Utrecht del 1713, es va fer una distribució vergonyant entre països diversos de possessions hispanes. No s’hi conformà Catalunya i lluità heroicament fent costat al pretendent germànic, l’arxiduc Carles d’Habsburg, fins que fou vençuda.

L’onze de setembre del 1714.- Felip V no respectà les constitucions, les lleis, els furs, les llibertats, els privilegis, usos i costums de Catalunya. I en oferir els catalans el tron a l’arxiduc Carles d’Habsburg, fou vençuda Catalunya amb la rendició de Barcelona en la data memorable de l’11 de setembre del 1714, commemorada cada any.

El Decret de Nova Planta.- Tot i haver derogat els furs, privilegis i les llibertats de Catalunya i de València; tot i haver desfet la Generalitat i substituïda per la Reial Audiència, no es va fer la pretesa unión española , ja que el Decret de Nova Planta deixà encara subsistents les constitucions catalanes. La monarquia absoluta espanyola tractà Catalunya a baqueta; el poble català fou tractat d’estranger i sotmès per la força. Catalunya fou humiliada, explotada, depredada, vexada i espoliada a cada moment.

Segle XVIII.- Arruïnada Catalunya completament i sense forces, no va poder oposar resistència a l’embranzida cultural i de tots els ordres, exercida per Espanya, durant tot el segle XVIII que durà el regnat de la dinastia borbònica.

La Corona de Baiona.- L’any 1808, Napoleó Bonaparte nomenà al seu germà Josep, rei d’Espanya. Es reuniren corts generals a Baiona i l’Ajuntament de Barcelona hi designà un representant a fi demanar primer, la vigència absoluta de les lleis particulars de Catalunya. Segon, que fossin catalans tots els qui a Catalunya tinguessin càrrecs públics. Tercer, derogació de totes les lleis dictades per Felip V, després del 1714.

Les Corts de Lleida.- A l’any 1808, les Corts de Lleida acordaren que Catalunya fos regida per lleis i constitucions catalanes.

Les Corts de Tarragona.- L’any 1810 les Corts de Tarragona s’obligaren a defensar per tots els mitjans, les lleis, privilegis, llibertats, constitucions, usos i costums de Catalunya.

Les Corts de Cadis.- Al 1812 se celebraren les Corts de Cadis. La junta superior de Catalunya encarregà als diputats que s’acordés la vigència de furs i privilegis particulars que encara tenia i que se li restituïssin els que li havien pres. Per maniobres polítiques, la representació catalana no fou autèntica i sigui com sigui, la Constitució del 1812 fou dictada contra la voluntat del poble catala.

L’uniformisme oficial i el ressorgiment espiritual.- Fou a l’any 1823 que per ajudar a l’uniformisme de la vida política oficial, s’esquarterava Catalunya. Una divisió artificial en quatre “províncies” tal i com encara és avui dia. Al 1833 l’Aribau publicà aquella vibrant “Oda a la Pàtria”, anunciadora de la Renaixença de l’esperit nacional català.

Les paraules del general Joan Prim.- Al congrés, l’any 1851, pronuncià un discurs el general Prim, fent ressaltar les qualitats dels catalans i la manera despòtica com eren governats. De Prim són aquestes paraules finals del seu discurs:

Si voleu continuar la política de Felip V, de trista memòria, lligueu-lo a la taula el ganivet, com va fer el rei. Tanqueu-los amb un cercle de ferro. I si amb això no n’hi ha prou, desfeu Catalunya i anihileu-la, sembreu-la de sal com a ciutat maleïda. Ja que així i només així, blegareu l’espinada catalana. Perquè així i només així domareu Catalunya.

Els pactes federals.- Les representacions regionals del Partit Republicà Federal, l’any 1869, consignaren una sèrie de pactes i constituïren agrupacions superregionals.

El Pacte de Tortosa.- Un dels primers fou el Pacte de Tortosa i comprengué, dintre d’aquesta organització, els territoris de l’Estat catalanoaragonès: Aragó, Catalunya, València i les Illes. Cadascuna d’aquestes regions històriques de la nació catalana conservaren la més perfecta autonomia.

La I República espanyola i Catalunya.- Quan al 1873 es proclamà la I República espanyola, es posà damunt de la taula el plet etern de la qüestió catalana. Fou Francesc Pi Margall qui féu desistir als republicans federals de la proclamació de la República catalana, perquè els representants de Catalunya ho anaven a fer quan eren reunits a la Diputació.

El Memorial de Greuges.- L’obra romàntica d’amor a Catalunya, començava a cristal·litzar. Val a dir, però, que la intolerància i els desencerts dels governs hispans hi ajudaven. Els moviments de protesta i l’odi contra l’opressor culminaren l’any 1885, en què moltes corporacions econòmiques presentaren al rei Alfons XII, aquell cèlebre Memorial de Greuges i exigiren l’autonomia catalana.

Les paraules de Menéndez Pelayo.- La reina regenta presidí els Jocs Florals de Barcelona de l’any 1888. Menéndez Pelayo, savi il·lustre hispà, l’hi parlà així en català: El vostre esperit generós i magnàmic entén molt bé que la unió dels pobles és unió orgànica i viva. No pot ser una unitat fictícia, veritable unió de la mort.

Les Bases de Manresa.- Els delegats de gran nombre d’entitats catalanistes es reuniren a Manresa el 1892. Hi acordaren uns principis reivindicatius de la personalitat de Catalunya.

La guerra hispanoamericana.- De resultes de la derrota hispana en la guerra contra els Estats Units, a l’any 1898 gran nombre d’entitats econòmiques, davant de la magnitud de l’ensulsiada, adreçaren un missatge a la reina regenta reclamant un cop més l’autonomia, que Catalunya es pogués autogovernar.

El primer quart del segle XX.- A l’any 1901 comença la formidable campanya regionalista. Al 1906 comença la gran mobilització de la Solidaritat Catalana. Al 1914 es constitueix la Mancomunitat de Catalunya. Al 1919 els ajuntaments catalans, gairebé en la totalitat, aproven l’estatut d’autonomia. Al 1921 es proclama el dret de la nació catalana a governar-se pel dret de la pròpia determinació, a la Conferència Nacional Catalana. Al 1923, pacte i aliança entre bascos, gallecs i catalans. Poc després i en el mateix any, el cop d’Estat ens ha tingut atuïts durant vuit anys. No caldrà recordar fets que són encara a la memòria de tothom i que tant se n’ha parlat. Individualment i col·lectivament ha demostrat la majoria del poble català que té fe i esperança en el triomf dels ideals de llibertat.

Catalunya-Aragó a l’hora de l’annexió castellana.- Al moment de l’annexió, Castella-Lleó era més feble políticament, baldament tingués tres vegades més extensió a la Península i una població molt més nombrosa. Tenia, però, l’invasor àrab a dintre de casa, set segles de guerra per foragitar-lo no foren prou. Restava encara el Regne àrab de Granada. Per contra, Catalunya-Aragó, amb una tercera part del territori peninsular, com a nucli principal tenia les terres de parla catalana. Posseïa extenses costes a la Mediterrània, les Illes Balears i Pitiüses, Sicília, Sardenya, possessions a la península Itàlica. Era ben bé una potència de primer ordre per a la seva situació marítima privilegiada.

Amb Castella-Lleó hi quedaven incloses Navarra, Granada i les terres americanes descobertes. Catalunya-Aragó comprenia: Sicília, Nàpols, València, Mallorca, Atenes, Neopàtria, Sardenya, Oristan, Garciano i les seves illes; Rosselló, Cerdanya, les ciutats d’Alger, Bujia i Trípoli. Quasi bé tota la costa nord de la Mediterrània i gran part de la del sud. Conservat intacte aquest imperi pels prínceps de la casa de Catalunya-Aragó, els monarques espanyols foren els encarregats de liquidar-lo de mica en mica.

Catalunya-nació.- Nació és l’agrupació que inclou tots els qui se senten units per una comunitat d’ètnia, d’idioma, de tradició, d’història i més que res, per una comunitat d’esperit. Catalunya és una nació. Té amb els altres pobles peninsulars diferències d’ètnia, d’idioma, de costums, de lleis, de tradicions, d’història, de sentiments i d’aspiracions. L’ànima és ben catalana i mai, ni de grat ni per força, seria absorbida per cap altra nacionalitat, car l’esperit és immortal. Hem pogut veure en el decurs del temps com han fracassat tots els intents d’hispanització i com s’ha comportat durant els segles de prova.

Catalunya fou i Catalunya serà.- Sembla que ha sonat l’hora d’aconseguir la llibertat plena de Catalunya. Cal que en aquesta hora suprema, fem sentir una vegada més la veu de l’ànima i que tots els catalans, acabdillats per l’home símbol, l’avi de tothom i pare de la Catalunya nova [Francesc Macià Lluçà], europea, liberal i democràtica, de cara al món civilitzat, cridem amb el poeta: “L’ànima és nostra”.

FI

Deixa un comentari

Filed under Documents històrics

Joves, veniu amb nosaltres! Daniel Cardona i Civit

Joves, veniu amb nosaltres!
Daniel Cardona i Civit


No són, però, gaire paraules el que li cal a la joventut. Sinó un guiatge serè i fermíssim que els adreci pels camins que porten a la consecució de l’ideal: la llibertat.

És la decisió enèrgica del moment el que plau a la joventut. I cal seguir-la, puix que ella té el convenciment absolut, la visió exacta, que per viure una vida calen perills i s’hi llança afanyosa i ardida amb tota la força i la noblesa del seu cor.
La joventut sap que la vida està plena de dificultats. I sabent això, sent fretura per viure-la, experimenta el neguit abassagador de la sang jove i pensa superar-les, aquestes dificultats i vèncer-les magníficament.
I els pobles, si volen fer l’obra per a la qual són destinats, han de vèncer també els obstacles. Si aspirem a viure la vida plena i lliure, han de llançar-se coratjosament a la lluita. Altrament, serà un poble amorf, un poble junyit per sempre més al carro de qualsevol vencedor.

No fou amb paraules ni amb vacil.lacions que els cubans assoliren la seva llibertat. No fou amb una política tortuosa i mesquina com s’imposaren els irlandesos, que fou amb l’arborament de la sang jove lliurant-se decidida al sacrifici.
Si Catalunya no ha recobrat encara la seva independència, ha estat perquè ha estat guiada per homes porucs. Homes que han pensat massa en les dificultats a vèncer. Homes vells abans d’hora, que volien portar la llibertat sense sentir trastorn, com un bell somni d’infant. Però encara que la menja en somnis és de tot punt semblant a la menja dels desperts, però no se’n nodreixen els qui dormen, ha dit sant Agustí.

Tot infantament porta dolor, ha dit un amic nostre. I era impossible infantar sense dolor la independència d’un poble, sense sofrir les tristeses d’una violència.

No tan sols la voluptuositat del dolor no sentien. Només el plorar els plaïa, i el plor havia substituït el neguit i el desig de llibertat.
Aquest esporuguiment ha causat estralls en el nostre poble. A la joventut li ha privat de sentir tota la grandesa de l’ideal nacional. Car no en veia la traça, no entenia la pàtria perquè això és una cosa tan gran que no trobava res, cap actuació, que igualés la seva idealitat sublim, l’esforç heroic que calia, puix que tal com ha dit Nietzsche, “Per mitjà de la lluita és com s’ha d’acreditar tota la qualitat sobresortint”.

Allunyà al poble, perquè precisament aquest és sempre jove i s’emociona i segueix, embadalit, totes aquelles actuacions audacioses i que noblement segueixen els viaranys precisos que poden realitzar el somni de llibertat.

Aquests mots: pàtria i llibertat, no són paraules buides llençades al vent. Són dos símbols de goig i de dolor: de vida. I Catalunya la vol viure, aquesta vida plena, i la seva joventut, també en sent fretura, encara que aparentment no ho sembli. Aquest neguit, aquest nerviosisme d’avui, que no poden precisar, perquè ningú no els ho ha aclarit, és justament això que hem dit que es mou en el seu esperit. Com la mare sent el neguit del fill. Puix que lloen allò que senten lloar pels altres i vituperen així mateix allò que senten vituperar.

Cal, doncs, una violència. Però no una violència llençada al vol com un repic de campanes. No una violència eixorca i inútil, ans una violència metoditzada, afinada cap a un objectiu concret. Lluny del lloc on jeuen les ànimes febles, ans vers una llibertat no basada en lleis i paperots solament, sinó en la vida lliure i digna dels homes i de les nacionalitats. No res ja de paperots emplenats de mots de llibertat com a morallets per caçar aloses, sinó aquesta feta carn i ossos, sang d’aquest poble català tan vexat i ultratjat encara, hipòcritament avui, durament altre volta potser en temps futur, que s’arrossega vergonyosament sota la grapa espoliadora d’un imperi esfumadís.

Per això us cridem amb nosaltres joves catalans, perquè en el vostre planter no hi vingui l’hivern abans de la florida, sinó per fer aquesta acció vindicadora i sigui la joventut l’avançada de l’exèrcit alliberador.

Deixa un comentari

Filed under Documents històrics

Espanya i les joventuts catalanes Daniel Cardona i Civit

Espanya i les joventuts catalanes
Daniel Cardona i Civit

Al juny de 1928, en plena dictadura espanyola, Francesc Cambó Batlle publicà a la “Revue Bleue”, un article molt interessant titulat “La réalité hispanique”, en el qual refutava unes apreciacions d’Antoni Rovira Virgili referents a la necessitat que tenia Catalunya d’orientar vers el Mediterrani i l’Orient la seva política. Les conclusions del Sr. Rovira Virgili eren aquestes: “Catalunya, per raons de recíproca conveniència, pot establir un lligam federalista amb Espanya. Però aquest no pot ésser imposat per raons de naturalesa i geogràfiques. Car demostren, ben al contrari, que l’ideal de Catalunya seria entrar en una gran confederació llatina i mediterrània on conservés plenament la seva personalitat”.

En aquestes objeccions, el Sr. Camó, en el seu article esmentat, responia amb arguments històrics. Segons Cambó, una de les equivocacions més lamentables de la diplomàcia catalana fou de tombar-se d’esquena a les terres peninsulars, talment fou la política de Jaume I el Conqueridor i portar l’expansió catalana vers les terres mediterrànies. Creia el Sr. Cambó que, malgrat les diferències profundes entre Castella i Catalunya, diferències que també existien entre Euskadi i Portugal, i entre aquest i Castella, diferències essencials entre aquests agrupaments ètnics, no destrueix el fet d’una unitat geogràfica, la valor política de la qual ha augmentat en el decurs de molts segles d’unitat històrica. El Sr. Cambó resumia el seu article tot retraient aquesta absència, que qualificava de lamentable, de la política catalana, dintre de la política peninsular.

Ens sembla que no costaria gaire de recollir, en els fets històrics dels períodes en què Catalunya ha romàs sotmesa, per la força, a la política de Castella i que ha hagut de conviure amb ella trossos d’història comuna per trobar-hi tots els símptomes de la rebel.lió permanent entre l’esperit català i l’esperit de Castella.

Davant de la monarquia austríaca a Espanya, l’esperit català es mantingué en completa tibantor amb el govern espanyol, malgrat que la política religiosa de la monarquia pogués ésser acceptada per Catalunya.

Abats de Poblet, la influència dels quals en la política catalana fou per molt de temps molt forta, tingueren ja en aquella època lluites acarnissades amb el poder de Madrid. Més que una convivència geogràfica i política, la convivència de Catalunya amb l’Espanya de la monarquia austríaca fou una convivència religiosa.

La monarquia borbònica, advinguda amb menys arrels tradicionals i potser menys comprensiva de les diferenciacions de les nacionalitats de les terres hispàniques, féu pujar a la superfície la discòrdia permanent dels dos esperits i portà la resistència assimilista de Catalunya a les masses populars. Fets que es poden resumir en els de 1640 i 1714.

Quan la invasió francesa, cal jutjar l’aportació dels catalans al costat de les tropes espanyoles, contra les forces dels generals de Napoleó, pels mateixos motius que durant la monarquia austríaca, a Espanya feien semblar uns mateixos catalans i espanyols: un idèntic esperit religiós. No podríem dir una mateixa concepció religiosa, car si repasséssim els llibres dels nostres teòlegs i tomistes d’aquella època no gaire brillant, hi trobaríem també elements notables que es diferenciarien dels escriptors, religiosos castellans.

Les proclames i les sàtires contra l’invasor francès, a les quals els catalans anomenen “patria” a Espanya, no signifiquen altra valor que la de la més completa desnacionalització en què estaven sumits els nostres avantpassats en aquell període gris de la nostra història. Mossèn Jacint Verdaguer, també ens ha parlat d’Espanya, en un llenguatge imprecís que es contradiu amb les seves poesies patriòtiques més abrandades.

La realitat històrica d’Espanya envers Catalunya ha estat sempre aquesta: o assimilar-se o la guerra. Si Catalunya vol seguir els camins infinits de la sava eternitat, no pot mirar Espanya amb altres ulls que els d’un enemic. No diem ni mirar Espanya. Diem esguardar-la sempre amb ulls de temença. En tot això altre, val més girar-nos-hi d’esquena. I tampoc no diem girar-nos d’esquena, en el sentit de rancor i de menyspreu.

Els sentiments deslliuradors de la pròpia pàtria no estan mai en pugna, a cops ben al contrari, amb ideals humaníssims de fraternitat. Ho diem en el més estricte sentit polític. Aquesta força que el Sr. Cambó creu que trau en la Catalunya metròpoli de les terres ibèriques i que és imprescindible per a accions exteriors, seria una força insòlita, purament fictícia i que fallaria en els moments en què precisament Catalunya en tingués més necessitat per a les seves expansions exteriors.

La fortalesa bàsica de Catalunya, l’han de construir els catalans mateixos, sense ingerències ni suports estranys a la nostra essencialitat nacional: Nosaltres Sols, Nosaltres mateixos!

Si donem un cop d’ull a la política contemporània, veurem, com han anat fallant totes les temptatives catalanes de reconciliació amb Espanya.

Els tranta anys de política catalanista evolutiva, duta quasi exclusivament pels homes de la “Lliga Regionalista”, avui “Lliga Catalana”, fallaren completament durant els temps de la monarquia, malgrat haver-la apuntalada aquests homes en els seus moments més difícils. La monarquia no respectà res de Catalunya i li tragué, finalment, allò que després de molts esforços pogué aconseguir: la Mancomunitat de Catalunya.

Del canvi de règim espanyol als nostres dies, veurem com els homes de la República [espanyola] s’apressaven, al cap de dos dies de proclamada per Macià la República Catalana, venir a Barcelona a fer-la desaparèixer, malgrat els convenis contrets amb els catalans, a les Juntes revolucionàries d’avant-República.

L’Estatut [d’autonomia] és una ombra del que s’havia promès a Catalunya, com el mínim de les seves reivindicacions. I no obstant, l’Estatut [d’autonomia] que elaborà Catalunya, ja disminuït de si, en vistes a llimar possibles oposicions espanyoles, fou encara retardat i trossejat, essent tasca àrdua i díficil, per no dir impossible, posar-lo en marxa. Les dificultats d’aquesta marxa de reconstrucció d’aquest feble règim econòmic seran augmentades pels obstacles que sorgiran indefectiblement per part del poder espanyol.

Té l’Estatut encara un altre aspecte. L’Estatut [d’autonomia] és el narcòtic, és la letàrgia de tota vibració nacional. El 14 d’abril [de 1931] podia ésser un dia de grans possibilitats catalanes i avui ens és una trista data. El pensament català es deixà subornar a la visió espanyola de la nostra autonomia. I ha estat Espanya la que ha especulat del moment únic i oportú, no nosaltres els catalans. Creure conquestes del catalanisme el que uns Guàrdies d’Assalt parlin en català, és una cosa idiota. Donar a entendre al poble que l’Estatut [d’autonomia] és un avenç innegable per al reconeixement de la personalitat, sols ho poden fer els polítics que per perdurar essent-ho els cal allunyar tota possibilitat violenta i de sacrifici.

Les dretes espanyoles s’han mantingut en la seva actitud rectilínia, inflexible, tradicionalment espanyola, de franca oposició. Les esquerres han jugat amb Catalunya el paper de bons amics. En la seva sinceritat, no s’hi pot creure. Si realment aquestes esquerres haguessin estat liberals, el dia 14 d’abril [de 1931] hagueren estat d’acord que Catalunya recobrés plenament la seva llibertat nacional. El seu deure era fer justícia a Catalunya.

Fem apel.lació als sentiments patriòtics de la joventut catalana, perquè s’iniciï, a Catalunya, un nou i vertader renaixement nacional. Que la joventut tingui un pensament catalanista íntegre, en la tasca de reconstrucció interior. Deixar el parlamentarisme espanyol, que definitiva col.laboració és deixar aquests partits catalans que van sostenint un estat que sistemàticament no ha fet justícia a Catalunya, plantejar la nostra qüestió nacional en els seus termes vertaders i reals: lluita contra l’estat que reté la nosta completa llibertat i la nostra sobirania. Que els doctrinarismes socials no s’oblidi, per causa de la nostra defensa nacional, que no s’abandoni aquesta pels postulats d’estament copiats d’inspiració jueva i fermentats en altres països, inaplicables, exòtics a l’psicologia catalana. Aquí a Catalunya, la joventut sentirà també les estrebades de la formidable reacció feixista que s’aixeca en tots els estats.

Segons Keyserling, tal com Sainte-Beuve, cal esperar tot el temps per influir damunt d’ell. Vaga reacció de feixisme, d’estatisme, de racisme, d’antiindividualisme, antiespiritualisme. Tot això passarà. Recollim-ne ara el que sigui aprofitable per al nostre enfortiment nacional.

Ja que Paul Valery confessa que els pobles no s’han pogut deslligar de les tradicions i que aquesta ona racista n’és una prova de la seva eternitat immoridora. Nodrim la pàtria amb la nostra pròpia sava, del seu propi pensament, de la seva pròpia política i àdhuc de la seva pròpia economia. Siguem racistes d’una pàtria democràtica, ja que la nostra tradició ho és, d’essencialment democràtica. Que el nostre racisme sigui nacionalisme integral. Íntegre en la reconstrucció interior. Íntegre, complet en la reivindicació nacional duta a l’exterior.

Hem dit que les joventuts europees s’aixecaven al crit de “La pàtria en perill!”. Si la joventut catalana vol participar en aquesta revolució vital, en aquest ressorgiment d’energies nacionals i no vol morir en l’atuïment i en la depauperació present. Si la joventut catalana no es vol sumir en l’enviliment i en l’esclavatge, en la indignitat i en el deshonor. Si vol sentir els batecs vibrants de l’hora que passa, ha de sumar-se al nostre crit: “Nosaltres Sols!”

Perquè ella reviurà sota els plecs d’aquesta bandera nostra o no. Però sí que li caldrà forçosament emprar la nostra doctrina.

Deixa un comentari

Filed under Documents històrics

Apel·lació a la joventut Daniel Cardona i Civit

Apel·lació a la joventut
Daniel Cardona i Civit

Joves! Enmig de les ruïnes sota les quals està soterrat l’esperit de Catalunya, essencialment nacional i audaciosament creador, vosaltres sou la branca florida que, per damunt de la paret, surt com una bandera blanca, que anuncia la primavera que s’atansa. Al vostre entorn, tot és una immensa runa. Tot ha caigut amb estrèpit, perquè l’ideal dels catalans no tenia la consistència d’una gran valor moral. Era una nau sense vela. Una cabana sense llar. Un riu sense aigua. La generació d’ahir va parir un ideal sense fe. Per això avui, en girar els ulls al vostre voltant, sols veieu prestigis ensorrats, pretesos valors caiguts i la dignitat col.lectiva estenallada a terra. Us envolta una generació caduca, una generació derrotada, una generació vil. Sou presoners de l’exèrcit de la traïció. Sou fills d’una generació sense honor. Sou els hereus d’una generació covarda. No us envolta el silenci de la gestació pregona. Us envolta la quietud dels sepulcres. Res no tremeix a Catalunya, ara. Ni un crit, ni una veu, ni el que és immensament més trist: ni un plor de coratge!

Que la vostra mirada inexperta esdevingui dura i inflexible. Tingueu el primer valor de guaitar. Veieu? Catalunya, la nostra pàtria, la nostra única pàtria, immòbil era en la marxa de la perdurable eternitat. Catalunya esclava, sotmesa i subjugada encara. Els covards, sense altra finalitat enlairada que l’utilitarisme immediat, els “gangsters” de la nostra terra diuen al poble que ja té llibertat. Quan en realitat, estem més subjugats avui que abans que a Espanya es realitzés el canvi de règim. Abans la dominació era clara, brutalment sincera. Ara, els catalans romanen en l’esclavatge, embrutits sota el pes d’unes cadenes de roses. Car ara som “esclavos de la justicia”, d’una justícia que és una farsa i que, per tant, no s’ha fet. Abans, teníem els muscles subjectats. Ara, joventut catalana, hi tenim l’ànima. L’ànima ja no és nostra. Els nostres polítics i els nostres homes representatius, de quasi tots els partits catalans, se l’han venuda sacrílegament pel trist plat de llenties, que ens tornaran a prendre quan raons d’estat així ho reclamin.

S’ha jugat impunement amb la dignitat i el voler nacional. El poble ha callat, confús, desorientat, venut. Perquè no s’aixequés cap veu per la dignitat del nostre poble, s’han repartit totes les sobres del festí. Els nostres intel.lectuals han emmudit, posant-se a l’alçada de qualsevol jueu, de botiguer de cantonada. La nostra joventut, tret d’escasses excepcions, ha palesat el seu conformisme caduc i també una bona part d’ella, s’ha sumat a la baixa materialitat del moment. Avui les esquerres no tenen cap ideal elevat, humà, generós. Les seves joventuts tenen el mirar baix del bou, que pastura mansament a la cleda que se’ls ofereix. Han consentit la traïció nacional, sense una protesta, sense una revolta digna, amb totes les manifestacions de la senectud clàssica. L’Esquerra no té altre ideal que el seu predomini polític, que els càrrecs i els petits i inconfessables interessos. Catalunya per a l’Esquerra, és un botí a repartir. Les quatre barres de les seves banderes, res no signifiquen de noble i no representen altra cosa que aquell escut heràldic del senyor feudal: la fita possessòria. Tota la seva obra de govern es conclou en l’ideal d’aquest predomini permanent, sostingut pel més mediocre, grotesc i vergonyant dels feixismes, vergonya nostra d’avui, glavi al cor de la nostra Catalunya, terra tradicional de llibertat.

Les dretes catalanes no es mouen tampoc per ideals. Es mouen pel pànic del moment, prenyat d’inquietuds. Tampoc és l’ideal de Catalunya el que les fa moure. Actuen per un egoisme de classe, sense posar la defensa d’aquests interessos -que sempre és respectable i profundament democràtica la seva percepció- al costat de l’ideal de la pàtria. Les dretes han consentit també la traïció i l’han facilitada en lloc d’obstruir-la. Les dretes, fins avui, han estat, en la història de la nostra renaixença nacional, la traïció permanent a la llibertat nacional definitiva de la nostra terra. En aquest aspecte han marxat paral.lelament amb l’Esquerra. Millor dit: l’Esquerra els ha planejat millor el camí.

En el plet de la causa de la nostra llibertat catalana, Catalunya, mercès a les traïcions, a les abdicacions i a l’abandonament de la nostra causa nacional, està donant, en aquests moments històrics, la pobra sensació d’ésser un poble orfe d’ideals morals i espirituals. Políticament, som Burgos o Sòria. Espiritualment, un clan d’Alaska.

Fora del cercle de les activitats patriòtiques i nacionals, la nostra joventut es mou també vers la deriva d’una general i aguda decadència. Els nostres escriptors treatrals i literaris no surten de la general mediocritat. Els nostres joves poetes no tenen un crit de rebel.lia. La nostra aviació, tot just incipient, quasi no té alumnes ni deixebles. No hi ha esperit d’aventura, de gosadia, d’energia. Els nostres veixells van comandats per gent que no és catalana, en les seves rutes marines. No tenim ànsia de l’inconegut, no sentim avidesa i inquietud pel misteri ignot. Som la generació madrilenya del vuitcents. Portem la “meseta” arrapada a l’ànima. Acceptem el més fàcil, el més còmode i el més assequible, sense trontollaments. Per això continuem sent esclaus. Per això hem suportat i suportem la vergonya que representa ésser representats, en el govern de Catalunya, per aquells que han traït la causa de la llibertat.

L’ideal de la joventut catalana present no és altre que el dancing diumenger, l’esport, no com a mitjà ideal, sinó com a esplai plebeu i idolàtric. Tota l’aventura queda reduïda, com a espectadors parvulars d'”Ámame esta noche”. Som pobres d’esperit i la sang també la tenim de cloròtics. Doncs bé, al món passa alguna cosa. La política internacional es remou febrosament, inquietament sota de la superfície. L’horitzó està prenyat d’amenaces i l’esperit de la gent que representa alts interessos no s’assossega ni resta, de molt lluny, tranquil. Ah! Si sabéssim endinsar-nos en la incògnita! Si sabéssim comprendre tot el valor d’aquesta hora futura, terrible i venturosa alhora! Si ens atragués el més enllà! Si sabéssim aixecar la mirada!

Del costat d’Espanya, el baròmetre polític també baixa. No hi ha res definitiu en la vida dels homes i dels pobles. Si damunt del ferm d’aquest ideal noble i sant de la llibertat completa de Catalunya, sabéssim aixecar-nos a l’alçada de les circumstàncies, aportaríem l’esforç que és un deure, a la causa del nostre país i posaríem una mica més d’espiritualitat a la nostra vida.

Tenim un ideal, tenim una gran arma. La nostra joventut no pot desoir la veu de la pròpia vida. “Sigues tu mateix. Tu i no altre” ha dit Emerson. Sols, a base d’aquesta singularització, hom pot fer bé a la resta. Siguem nosaltres mateixos, sigui Catalunya sola, ben bé ella mateixa, per l’enaltiment dels altres pobles de la terra. Sigui la nostra joventut ella mateixa i no una còpia o una identicitat d’altra. Només així podrà col.laborar amb altres joventuts per la causa de la humanitat.

Joves de Catalunya! ¿És que consentireu que la nostra pàtria sigui un cementiri permanent, on s’hi colguin tots els valors morals i espirituals de la nostra terra? ¿És que voleu que Catalunya continuï sent una cleda infamant? ¿Cap ideal no ha de presidir la vostra ascenció? ¿Ni un estel que us orienti en aquesta nit difusa? Poseu la flor de la més gran il.lusió a l’alçada dels vostre ulls. Viure sense una gran il.lusió, sense ideals, no val la pena de viure.

Amunt els cors! Joves de Catalunya. Vosaltres els joves, els adolescents gairebé, els qui teniu l’ànima pura, on la malvestat humana no hi ha fet estralls. Aixequeu els cors i, com un calze, oferiu-lo a la santa i noble causa de la llibertat de la terra!
Una campanya a favor de la intervenció de la nostra joventut a la vida política, cultural i patriòtica de la nostra terra, és absolutament i urgentment necessària. En diem intervenció, no col.laboració. Volem dir determinar una nova i vertadera vida. No volem dir perllongar el somni letàrgic d’ara, fer perdurable l’atonia d’avui, fer cròniques la inèrcia, l’absència idealista, l’utilitarisme indigne. La joventut d’avui ha de sortir a la palestra per l’honor i per la dignitat de la raça. Les joventuts afiliades a Nosaltres Sols! han d’ocupar l’avençada en aquesta marxa sobre la Catalunya que agonitza. La nostra feina és feina d’iconoclastes. Respectem el passat; però no el seguim. Tot una època s’ha acabat a Catalunya i s’obre damunt del nostre cel, la claror diàfana de la nova albada. Que cadascú dels nostres joves patriotes ocupi el seu lloc, i s’hi faci ferm. La nostra feina és en el silenci, en l’absolut silenci. La nostra tàctica, la intervenció discreta. El nostre mot d’ordre: no recular. La nostra condició moral: la voluntat.

Ve a tomb una admirable ordre del dia de Napoleó, a propòsit d’un granader que, davant de la retirada de les tropes imperials, es va suïcidar de pena: “Saint-Cloud, 22 floreal, any X.-El Primer Cònsol ordena que es publiqui a l’ordre de la Guàrdia: que un soldat deu saber vèncer la melangia, que hi ha tant de valor a saber sofrir amb constància les penes de l’ànima, que restar immoble sota la metralla d’una bateria. Abandonar-se sense resistir, matar-se per sostreure-s’hi, és abandonar el camp de batalla abans d’haver vençut”.

Ja ho saben els nostres estimats amics patriotes -ja ho sabeu, germans de l’Havana, que us abandoneu enmig de les grans dificultats de la batalla- ja ho sabeu, patriotes tots, i de tot arreu: no abandonarem la nostra bandera, no recularem. Ara és l’hora de multiplicar-nos i preparar-nos per a l’assalt final. En el futur ens espera la nostra victòria. Tinguem fe. “Senyor ministre” diu un dels més perfectes personatges de “Poil Civil” de Tristan Bernard-, “un dia vindrà que amenaces de pau s’assenyalaran a l’horitzó.

Nosaltres no estarem a punt”. En aquesta batalla en pro d’un idealisme nacional, els patriotes separatistes hi hem d’ocupar el primer lloc. Tot el que és nacional, és nostre. Podem repetir com altres nacionalistes afirmen. No! No tot és podrit en aquesta Dinamarca mediterrània nostra. Tenim fe en la joventut que puja, creiem en les noves generacions d’adolescents que s’allisten sota les banderes de la pàtria. Són una esperança! Malmetre-les, seria un crim contra la pàtria i contra la humanitat. Per la pàtria sigueu, oh joves de Catalunya! Ardits, esperançats. Que us mogui una gran fe. Que la vostra sang xarboti per una gran inquitud. Que tots vosaltres vibreu pel gran i noble ideal de Catalunya lliure i independent; al servei de la llibertat de tots els homes i de tots els pobles.

No cantem més Els Segadors, que avui ja són un rèquiem. Cantem-lo, emplenats de joia, quan el primer jove aviador es llanci a l’inconegut del firmament. Saludem, llavors, amb el nostre himne nacional, el primer Roland Garros de la nostra Catalunya, en marxa a la llibertat definitiva. Descobrim-nos davant de la tomba del primer soldat inconegut, mort per la pàtria. Llavors, sí, cantem Els Segadors. Llavors voldrà dir que hem trencat les pròpies cadenes i les cadenes amb què l’enemic ens té subjugats.
Joventut! Tu ets l’esperança i ets la llibertat!

Deixa un comentari

Filed under Documents històrics

Nacional-feixisme i nacionalisme alliberador. Daniel Cardona

Nacional-feixisme i nacionalisme alliberador
Daniel Cardona

El més elemental coneixement de la política, estarà d’acord en apreciar que el moment actual espanyol és el pitjor i el més greu dels moments pels quals ha travessat el nou règim i una de les situacions més difícils que es puguin registrar en la història de la política espanyola contemporània. Què passarà? Què pot passar…? És naturalment difícil preveure les conseqüències d’un caos i d’una confusió tan indescriptibles. Estiguem d’acord de moment, que la situació política internacional s’ha mig arranjat fa unes setmanes i que, per tant, no ha repercutit en la política interior espanyola, deixant-la d’agreujar. Aquesta situació anòmala fa viure inquiets a tots els esperits. Mitja Espanya cerca encara, més enllà dels programes i doctrinarismes esquerristes, la solució d’aquesta inestabilitat que creu que és obra d’elements conservadors i d’oligarquies de classe i de castes. Aquesta mitja Espanya demana la desaparició completa, la destrucció fulminant, de tot allò que considera deixalla monàrquica, clerical. Exterminant tot això, ningú dels qui pertanyen en aquesta meitat espanyola, no sabrà dir quina solució estable hi succeirà. L’altra part espanyola considera intolerable la política actual. S’atempta contra la propietat individual, contra el contracte, contra la consciència i, naturalment, en pro de la llibertat, s’atempta contra la llibertat mateixa. Espanya viu la guerra civil més tenaç de totes les que ha sofert.

Per a nosaltres catalans, ens és interessant poder comprovar com aquesta guerra civil, espiritualment més cruenta que les guerres civils anteriors, es desenvolupa dintre del marc clàssicament espanyol. Per un costat hi ha l’Espanya del senyor Botella Asensi, i, per altre, l’Espanya del senyor Fanjul. La tristesa de la nostra situació és que a Catalunya no existeixi una forta consciència nacional per desprendre’s d’aquesta batalla mexicana i tenir un pensament unànime i propi. Així ho aconsellarien, sembla, la defensa dels nostres valors espirituals i econòmics. Aquesta consciència nacional no hi és, i la poca existent, és insuficient per marcar tota una orientació general.

No tenim més remei que deixar-nos arrossegar darrera del carro espanyol. Durant la monarquia, hi estàvem lligats de cos. Ara amb la república, hi estem lligats de cos i ànima. Per als partits catalans, s’han fet tots els possibles per matar l’esperit vertaderament nacional, i avui ens trobem que el nostre poble, mancat d’un ideal col.lectiu, no pot defugir el caos terrible pel qual travessa Espanya. No solament no el pot defugir, sinó que se n’ha convertit en coparticipant.

Les classes populars de Catalunya que formen els partits catalans esquerristes estan completament desnacionalitzades. La bandera de la República significa, per a una gran part d’elles, no uns ideals polítics, sinó un guany utilitari immediat i l’egoisme d’uns interessos. Cap diferència no hi ha entre molta d’aquesta gent i aquells senyors organitzadors de sometent per districtes, que anaven al recinte de l’Exposició en revista d’honor a Primo de Rivera. Tot això tan primitiu i bàrbar, es generalitza. Les lluites polítiques a l’espanyola agafen una àrea més extensa del que hom pugui creure.

Les classes que es diuen conservadores, o dretanes, no es distingeixen per una més alta percepció. Participen per un igual d’aquesta demència general. Si hom escolta o pot arribar a escoltar les exclamacions i les protestes de la classe adinerada, davant de la diem-ne política esquerrista, no hi veurà cap diversitat amb els de la voravia del davant. No només a Espanya, sinó a Catalunya, és igual la fraseologia d’un de la FAI, d’un de l’Esquerra o d’un burgès o propietari.

La demagògia destructora impera. L’esperança de la gent de dreta, socialment parlant, és la vinguda d’una reacció. Hom espera el feixisme amb una fervor digna de millor lògica. Si aquest feixisme arribarà o no, no és l’objecte d’aquestes ratlles. Per a nosaltres, l’imprevist pesa molt en la situació catòlica espanyola. Però si aquesta reacció feixista arribés, estiguem-ne segurs que ultrapassaria de moltíssim la “Lliga” i seria de fet, un enemic essencial de les aspiracions nacionalistes catalanes i basques. L’admirable exemple del Partit Nacionalista Basc, oficiosament catòlic, de no vol fer costat a un intent feixista, diu molt clar com el nacionalisme li és completament incompatible. Aquest feixisme, que no arreglaria res en sentit conservador, sinó que multiplicaria l’anarquia imperant, aniria de dret al despotisme i portaria en conseqüència uns mals més agreujats. I per això és avui esperat com un remei per a la mateixa burgesia. ¿Quin propòsit tenia la dictadura de Primo de Rivera? Segons tenim entès, era l’imperi de l’ordre social davant del desordre imperant al 1923. En sentit burgès o de classe, què ha curat? La burgesia catalana es troba en pitjor situació que la que predecí al 1923. El sindicalisme organitzat de 1923, és avui convertit en una organització terrorista. El sindicalisme organitzat s’ha passat a la política, cosa que deu ésser menys agradable a la burgesia. No és un criteri conservador aquest que fa demanar a grans crits la vinguda d’un feixisme. És un criteri egoístic, utilitari, que fa dir: salvat l’hora del moment, encara que per més endavant tot el constituït s’ensorri. Catalunya no pot seguir aquesta actuació manicomial. Sembla mentida que hi hagi conservadors catalans que creguin que l’ordre social consisteix a tenir una parella de la Guàrdia Civil a les portes de la seva fàbrica. D’ençà que el món és món, que el calaix del pa està guardat a tots els països. Això no ha privat que l’evolució social anés endavant. L’ordre social cal aconseguir-lo en esferes més altes, a les quals el just, el moral i el noble parli més directament a les ànimes.

El nacionalisme va de l’individu a l’estat. El nacional-feixisme va de l’estat a l’individu. El nacionalisme respecta i conserva l’ésser de l’individu, de la família, del municipi, de la comarca i de la nació. El nacional-feixisme supedita a l’estat l’individu, la família, el municipi, la comarca i la nació. El nacionalisme és la conservació del contingut espiritual i humà de tot element social. El nacional-feixisme és destructor, confusionari, dissolvent. El nacionalisme és humà. El nacional-feixisme és l’exacerbació del paganisme. El nacionalisme és democràtic. El nacional-feixisme és cesarista i dictatorial. El nacionalisme és biològic. El nacional-feixisme és una imposició contranatura.

L’estat concebut pel nacionalisme és l’organisme regulador de la llibertat. Que la llibertat d’un invididu, d’un municipi o d’una comarca, no privi la llibertat d’un altre individu, d’un altre municipi o d’una altra comarca. L’estat feixista és antiliberal, és uniformista i és tirànic. L’estat feixista té per base la inestabilitat, el desequilibri, la força del moment. Cap llei fisiològica no l’ajuda per esdevenir perdurable. Ha de viure al marge de les lleis naturals. “L’estat -ha dit el nostre Valentí Almirall a ‘El Catalanisme’- pot contrariar la llei natural, però no pot destruir-la”. L’estat feixista es considera omnipotent i renega d’ésser encarnació viva de tot dret.

Per a l’estat feixista no existeix la llei de compensació: tot són deures, sense cap dret. El nacional-feixisme és essencialment revolucionari, car trenca sobtadament l’ordre de l’evolució natural.

La confusió existent entre els teoritzants i propagandistes de l’internacionalisme proletari, en judicar els moviments nacionalistes, porta a els conclusions més injustes en referir-se al nacionalisme com a moviment per la llibertat dels pobles. Estem cansats de llegir com el nacionalisme reivindicador d’un grup humà, d’una col.lectivitat ètnica, es confon i barreja amb el nacionalisme d’estat, que li és completament oposat. En canvi, de l’altra costat, del cantó ultraconservador i unitari, es combat també el nacionalisme, crit de les nacionalitats oprimides, com a dissolvent i disgregador. El nacionalisme, que és un fet natural i que té una base científica, no ha de tenir res a témer d’aquestes falses teories que s’aixequen a la seva dreta i a la seva esquerra. La seva raó d’existència la deu a la realitat de la naturalesa, a l’acompliment de les lleis ètniques.

Ni les fantàstiques artificiositats dels grans estats imperialistes, ni les doctrines socials d’inspiració germànica o mongòlica, no podran realitzar el miracle de la seva desaparició. El nacionalisme no és una fórmula política, sinó una fórmula social. Domènec Martí Julià ens diu com no solament significa el renaixement dels pobles, en les seves lleis i constitucions socials, sinó també el ressorgir de la vida tota d’aquestes nacionalitats. El nacionalisme no es pot percebre fragmentàriament. Perquè no és atribut d’una casta, ni privilegi d’una classe, sinó que comprèn tot el cos social de la nacionalitat. Perquè el nacionalisme és substantiu a l’evolució de la naturalesa, perdurarà a través de les organitzacions artificioses de l’imperialisme, en descrèdit i en plena fallida i més enllà de les fantasies exòtiques dels mètodes socials avui de moda.

Deixa un comentari

Filed under Documents històrics

A la joventut Daniel Cardona i Civit.

A la joventut
Daniel Cardona i Civit.


Repetides vegades en el nostre setmanari heu vist l’epígraf que encapçala aquest article. I no és que ens mogui un afany de proselitisme farisàic. Aquell afany anatematitzat per Jesús amb les paraules més dues: “Ai de vosaltres, escribes i fariseus, perquè recorreu mar i terra per fer un prosèlit! I quan el teniu el feu fill de l’infern el doble que vosaltres”. A nosaltres no ens mou aquest afany maligne. Nosaltres, si et cridem, oh, joventut!, no és per corrompre’t. Nosaltres, si et cridem amb insistència, és perquè sabem que tens entusiasme, abnegació i heroïcitat: aquestes flors que únicament creixen en terra jovenívola i veiem que aquests partits acaparadors de joventut, lluny de fer-te-les exercitar, te les narcotitzen i te les atrofien. És per salvar el teu encís, jovenesa admirable, que et reclamem. És per salvar la teva espiritualitat i la teva elevació humanes. Bé ho sabem prou, que pesen damunt teu com lloses de plom que l’impedeixen aixecar el cap de ran de terra un seguit de circumstàncies que han trepitjat i han impedit créixer aquestes bones semences que únicament poden germinar sota la cura delicada de destres conreadors. El núvol nefast de la dictadura, que amb la seva espessor i negror tapava per complet la llum de les nostres coses: de la nostra llengua, dels nostres costums i de la nostra Història.

La decepció més forta i més tràgica que pot sofrir un poble: l’abdicació de la República Catalana. La fal.làcia més refinada que ha sabut crear una sèrie d’equívocs: separatistes de monarquia, l’estel de la federació. La hipocresia més perversa, que ací us predica un catalanisme i a Madrid fa fèrvides demostracions del més aferrissat espanyolisme: “És que s’han sentit ací (al Parlament espanyol) paraules més càlides ni més enceses d’espanyolisme, que les que els diputats catalans han pronunciat en aquesta Cambra? (Sr. Santaló).

Nosaltres et cridem, joventut endormiscada, perquè no malversis l’edat més esplèntida de la vida. Perquè no deixis anorrear aquestes qualitats de l’esperit i que únicament, torno a repetir, no poden desenvolupar-se en la joventut. Que en la teva maturitat no hagis de dir allò del poeta:
“Ma jovenesa daurada perderes en les foscors” (Musset).

Si encens les llums del teu esperit en l’única edat que es poden encendre, el teu esperit sempre lluirà i a la posta de la teva vida encara amb més fulgor. Si no ho fas així. Si no aprofites aquests valors espirituals “…te’n duràs a la porta de l’eternitat la tristor mateixa de la pobra mare que em morir s’emporta el pes de l’infant que no ha pogut néixer”. (Alcover)

Redreça’t, doncs, contra aquesta fosca, joventut! Redreça’t contra aquesta mort de l’inútil no fer res de transcendent!
“No et deixis dur a la tranquil.la aigua mansa de cap port” (Maragall)

“No siguis peresós, ni tímid. Romp aquest glaç que t’ha imposat el límit. Cerca en el fons del teu reialme intern alguna veu de ressonància pura i un amor molt més viu que la natura que et faci creure que seràs etern!” (Sagarra)

No et deixis soterrar. Vés amb aquells que van per camins difícils d’abnegació, camins poc fressats. Camins que ploren perquè pocs els trepitgen i veuen créixer l’herba inútil que els esborra, que els anorrea, que els fa desaparèixer. Escolta el sanglotar d’aquests camins que menen a les alçàries airejades per tots els vents que porten i encomenen sentors d’eternitat. Deixa la terra baixa on sotraguegen el teu cor mil passions insubstancials. Puja per aquests camins als cims espirituals. Aquests camins, és cert, no porten a cap butaca burocràtica, a cap sitial daurat. Però no es tanquen, menen a l’espai, a la llibertat, condueixen a les regions més altes de l’esperit, car allí on hi ha esperit hi ha llibertat, el do més gran de l’home. En aquests cims és on es troba la joia viva, veritable, immortal: l’alta joia de veure com els nostres actes estan d’acord amb la nostra consciència de joves i de catalans.

Deixa un comentari

Filed under Documents històrics

La visió nacionalista del 14 d’abril [1931]. Catalunya alerta! Daniel Cardona

La visió nacionalista del 14 d’abril [1931].

Catalunya alerta!

Quan al 1914 Àustria, amb el pretext d’obtenir una reparació per l’assassinat de Sarajevo, presentà a la petita Sèrbia unes condicions i un ultimàtum inacceptable. Car la finalitat era destruir la seva independència i agregar-la a l’imperi austríac. I quan aquest responia amb un no! categòric a la intervenció diplomàtica i, a la vegada, un contraultimàtum de França; i Alemanya, al crit de “Deutschland über alles!”, “Deutschland gegen alles!”, intervenia en favor de la seva germana de raça. Aleshores Anglaterra feia seva la causa dels aliats contra els imperis centrals, una onada d’estupor va cobrir el món civilitzat en temença del conflicte paorós que s’apropava. Per la mateixa magnitud d’aquell conflicte mai no vist, es va creure que l’esclat de la conflagració guerrera podia encara ésser evitat per la diplomàcia. Aquesta estava, però, tan desacreditada i esclavitzada per la política que menaven els grans estats, que la seva influència va ser inútil. Hagué de cedir ràpidament el lloc a l’acció bèl.lica. Àdhuc aquesta es presumí ja d’antuvi tan horrible, que donà lloc que s’augurés en quatre mesos, com a màxim, la seva possible duració.

Tots sabem com la guerra, malgrat haver estat molt més horrible i cruenta d’això que tothom podia preveure, durà quatre anys llargs, segant vides a milions, destruint pobles, arrasant terres, portant dolor, tristesa i desolació arreu per on passà i causant la ruïna econòmica mundial. I no són només aquestes les conseqüències de la guerra, sinó que tant o més lamentables són les de la postguerra que tots patim de present: Les ambicions estatals. La desconfiança entre les nacions. Llur reclusió moral de fronteres endins. El tancament de duanes. La paüra del diner. La paralització dels negocis amb la conseqüència inevitable de l’augment progressiu d’obrers en atur forçós. La misèria. La fam i, en fi, la ruïna de la humanitat i la regressió de la cultura.

La psicologia moral col.lectiva dels pobles ha evolucionat vers l’accentuació en grau agudíssim de la lluita de classes. Semblava que després de l’horrible lliçó de la guerra, per l’experiència dels seus mals incalculables ocasionats a tots els estaments socials que havien lluitat per la pàtria, costat per costat en els camps de batalla, a les trinxeres, on els pobres i els rics havien patit les mateixes malalties, fam, set i fred. On per auxiliar-se i salvar-se mútuament havien complert tants actes heroics sota la mateixa pluja mortífera de metralla. Semblava, dic, que això havia d’haver segellat una comprensió mútua i afecte, un acostament moral i una unió material, un respecte i tolerància envers totes les idees religioses i socials dels homes. Per dissort, no ha estat així, sinó ben al contrari. Els homes s’odien més que abans i sembla que els dirigents de les nacions, oblidant tots els horrors de la darrera guerra, pensen solament i en preparen una altra, les desastroses conseqüències de la qual són d’impossible càlcul a la intel.ligència humana.

Quatorze anys són passats ja d’ençà que la guerra fou materialment termenada. I malgrat això, no s’ha pogut assolir la veritable pau mundial ni la tranquil.litat espiritual entre els pobles ahir bel.ligerants.

La Societat de Nacions, organisme que costà tant de crear amb la finalitat d’evitar tota altra guerra, ha anat desprestigiant-se fins a l’estat crític present, per tal com no ha estat realment una Societat de Nacions per fer regnar la justícia, sinó solament una Societat d’Estats, a la qual només hi impera l’ambició i la conveniència política. L’estat d’injustícia que presideix el fet de les minories nacionals, demostra plenament que en els tractats de pau no s’ha atès la justícia sinó l’ambició i la força. Les mateixes nacions que abans clamaven per tal com no eren ateses llurs minories sota el jou d’altres nacions, avui fan igual i pitjor amb les minories que s’han incorporat a les annexions arbitràries de noves terres. Àdhuc amb aquestes annexions no estan satisfetes. I les nacions cobegen eixamplar més llurs dominis adquirint noves terres colonials. Anglaterra no vol deixar cap de les que li han estat comanades en “mandat” de la Societat de Nacions. França no vol perdre les seves. Alemanya aspira a recuperar les que li foren toltes durant la guerra. I Itàlia treballa per acrèixer el migrat guany que creu haver tret de la seva balançada contra els seus amics germànics de la Triple, i enemics després, en profit dels aliats, i desitja noves terres del nord continental africà, on conduir l’emigració dels seus fills, que augmenten d’un milió d’habitants cada any. Àfrica és, doncs, el continent cobejat a repartir.

La guerra serà, potser, entre les dues nacions llatines i tindrà, tal volta, per principal camp la mar Mediterrània. Potser serà, més aviat, continental, si els contendents són també les nacions centrals.

Sigui com sigui, si la guerra esclata, què farà Catalunya? Catalunya, pel seu estat de constitució, no li convé la guerra i necessita la pau amb l’exterior per esmerçar totes les seves energies i les seves forces en la formació i consolidació nacional i estatal pròpies. En conseqüència d’això, doncs, ¿Catalunya es troba en condicions de parar els peus a l’Estat espanyol, en l’actuació quixotesca que sembla que vol emprendre, com fan témer les bravates governamentals i l’actuació diplomàtica de l’actual situació política i la realitat dels pressupostos del ministeri de la Guerra? O almenys, ¿Catalunya està en situacio d’inhibir-se de tota cooperació amb l’Estat espanyol oficialment i de manera eficaç que ens alliberi de compromisos i complicacions exteriors?

Segonament, ¿regna a Catalunya un alt pensament col.lectiu de consciència de la pròpia dignitat nacional? ¿Existeix a la nostra terra un estat psíquic sentimental de desig abassegador de redimir-se de la situació denigrant de poble dominat i esclau, i fer entrar Catalunya en el concert de nacions lliures del món?

Entre els verament patriotes -no parlo dels de l’avinença ni de la “conllevancia”- o sia dels qui volen la llibertat absoluta nacional i estatal,¿hi ha homes estadistes amb prou cultura, talent i clarividència per conduir l’acció diplomàtica externa i preparació tècnica per organitzar l’estructuració independent de l’Estat Català?

Els joves que estan disposats a l’obediència, a la disciplina i al sacrifici, ¿hi són en nombre suficient perquè llur acció sigui respectada i temuda? ¿Hi ha els quadres complets, prou instrucció, l’utillatge tècnic necessari i les reserves econòmiques indispensables?

Si en consciència, posant-nos la mà al pit, podíem respondre satisfactòriament en aquestes preguntes, ja no caldria fer-les. Car, si haguessin existit, Catalunya no s’hauria deixat prendre la República Catalana, ni sofert les claudicacions i vileses subsegüents.

¿Què farà, doncs, Catalunya si esclata una nova guerra, i en especial si aquesta pren directament o indirecta un caire mediterrani? ¿Romandrà en expectació absolutament passiva, o, abúlica, seguirà junyida a la voluntat i caprici del poder espanyol; com s’és esdevingut a les diverses ocasions que se li han presentat en el segle dinovè i en això que va de l’actual?
Si convenia a Catalunya prendre part activa, ¿tornarà a malbaratar i espargir estúpidament les seves forces, lliurant sense caràcter oficial ni garanties preestablertes, sinó altra vegada tan solament com obsequi d’una organització personal sentimentalista, uns quants milers de catalans perquè serveixin, a un o altre camp, de “senegalesos” com a carn de canó, perquè a l’hora dels tractats de pau sigui, altra vegada també, pegada amb un despectiu: “Pas d’histoires” (Clemenceau), i amb el desagraïment i l’oblit més innobles? En canvi ¿no n’hi haurà per alliberar el propi país de la dominació estrangera?
Fa venir els colors a la cara i punyeix dolorosament el cor, pensar això que la nostra dissortada pàtria faria, si demà esclatava una nova guerra.

Reflexionem, doncs, els catalans patriotes i conscients. Pensem que la guerra s’està preparant, que és imminent. Que ja existeix de fet, malgrat totes les ficcions i convencionalismes de la diplomàcia, com existeix ja fa més d’un any entre la Xina i el Japó, per Manxúria. Entre Perú i Colòmbia, per la ciutat de Letícia. I entre el Paraguai i Bolívia pels territoris del Xaco. No contrastant que la guerra no hagi estat declarada oficialment.

Catalunya, per reeixir, necessita reunir totes les seves forces i el concurs de tots els seus fills, de tots els estaments i classes. Convé demostrar a l’obrer, tant manual com intel.lectual i tècnic, que el seu destí és el mateix del seu país. Que la seva prosperitat està lligada a la de la nació on viu i n’és fill. Cal demostrar aquesta mateixa veritat al patró, tasca àrdua, car hi ha en efecte qui, educat en un criteri de llibertat absoluta, no concep l’abandonament, àdhuc mínim i tan sols en aparença d’allò que ell creu a tort i amb raó, el seu dret exclusiu. Cal fer-li tocar amb les seves pròpies mans que l’exercici inconsiderat d’aquest dret, topa amb el dret de l’obrer a un mínim de consideració i d’existència.

Cal fer veure a tots, llurs situació d’inferioritat moral a la qual els porta llur esperit d’inhibició patriòtica i llur instint gregari de provincianisme ridícul, i manca de dignitat personal i col.lectiva, en deixar-se menar per gent estrangera que els tracta com esclaus, sense cap lligam d’afecte ni interès veritable per llur benestar material i llur dignificació moral. Gent enemiga de llur pàtria, de la qual blasma i se n’aprofita per esprèmer la sang dels qui diu voler redimir.

Vivim verament una de les hores tràgiques de la Història, a la qual les passions nacionals, portades per l’ambició al paroxisme, llencen les unes contra les altres, en un moviment de follia col.lectiva, les nacions fetes per entendre’s. Europa, encara panteixant de l’horrible guerra del 1914-1918, està neguitosa de noves guerres. Els estats es vigilen i sospiten mútuament i es preparen per a una nova i més desesperant lluita.

Catalunya, davant d’aquest estat de coses, necessita reconcentrar-se en ella mateixa. Ha de desvetllar més i molt més encara, l’autoconsciència de la seva personalitat nacional. Ha de sentir i viure constantment la idea de l’alliberació de la pàtria i vetllar alerta els esdeveniments mundials. Ha d’estudiar la posició que li cal prendre a cada cas, guiada només per l’afany nacionalista, vers l’oportunisme profitós, calculant fredament, sense sentimentalismes de cap mena. I ha d’estat a l’aguait en obrar quan calgui, ràpidament, amb valentia, sense vacil.lacions ni retrocedir per res. Amb decisió als sacrificis necessaris per durs i dolorosos que siguin, fins assolir la restauració de la llibertat integral i la completa independència de Catalunya.

Daniel Cardona

Deixa un comentari

Filed under Documents històrics

Per la pàtria i per la llibertat. Daniel Cardona Civit. 1934.

Per la pàtria i per la llibertat
Autor: Daniel Cardona Civit
Editor: Nosaltres Sols!
Any: 1934

Recorda, català, que… Un estat no pot, en realitat, interpretar cap ample sentiment de llibertat política, mentre que al seu interior romanguin nacionalitats sotmeses al seu domini i sobirania.

Cap partit d’un poble sotmès a un estat plurinacional no pot, lògicament, titular-se nacionalista, si no representa una acció insurgent que s’oposi al domini i sobirania d’aquell estat.

L’estat pot rendir el màxim de justícia i d’equitat només quan constitueix el poder -legislatiu i moderador- de la sobirania d’un ambient geogràfic homogeni; d’un poble amb unitat històrica, lingüística i psicològica; d’una pàtria natural definida. En resum: d’una nació.

Per tant, el nacionalisme, en la seva forma integral, és la plasmació de la justícia i de l’equitat. Representa el més ample sentiment de llibertat política en afirmar que cada nació ha de tenir el dret de crear-se el seu estat, sintetitzador dels seus sentiments i dels seus interessos.

No hi ha federalisme sense una hegemonia. No hi pot haver autonomia sense un centralisme estatal. Per això no som autonomistes ni federalistes. Àdhuc, estem en contra d’aquestes fórmules pròpies de l’imperialisme caute. Som nacionalistes en la seva forma incorrumpuda. Volem la llibertat nacional, estatal i econòmica de Catalunya. Volem que els catalans disposin, sense limitacions, dels seus destins com a homes i com a poble. Volem, en concret, la República Catalana lliure, dintre del concert de les nacions civilitzades del món.

Deixa un comentari

Filed under Documents històrics